Wieringermeer Geschiedenis

Homepage WM Collectie Objecten WM Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1910-1915     

Aantal gevonden objecten : 13   (uit: 4641)


Uitgebreid zoeken

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Object: 00395  
Zuiderzeewerken 1900 - 1918
Documentair Object -- Boekje, 20 blz.           (1913)   
The enclosing and partial draining of the Zuiderzee. A short account compiles byorder of the Zuiderzee Association on the occasion of the First Dutch Shipping Exhibition at Amsterdam in the year 1913.
papier;  18 / 22 cm.; 
 

2. Object: 00396  
Zuiderzeewerken 1900 - 1918.
Documentair Object -- Boekje, 20 blz.           (1913)   
"Die Eindeichung und teilweise Trockenlegung des Zuidersees: Kurze übersicht, verfaszt im Auftrage des Zuidersee-Vereins gelegentlich der Ersten niederländischen Schiffahrt-Ausstellung zu Amsterdam im jahre 1913.1913."
papier;  18 / 22 cm.; 
 

3. Object: 00397  
Zuiderzeewerken 1900 - 1918.
Documentair Object -- Boekje, 20 blz.           (1913)    [Zuiderzee-vereeniging]
De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking der Zuiderzee: Beknopt overzicht, samengesteld op last der zuiderzee-vereeniging, ter gelegenheid van de eerste Nederlandsche tentoonstelling op scheepvaartgebied te Amsterdam in 1913. 2x.
papier;  18 / 22 cm.; 
 

4. Object: 01091  
Zuiderzeewerken 1900 - 1918.
Documentair Object -- Boekje, 53 blz.           (1912)    [Zuiderzee-vereeniging]
"Ontwerp van wet tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee met toelichtende memorie", 1912.
papier;  16 / 25 cm.; 
 

5. Object: 01130  
Zuiderzeewerken 1900 - 1918.
Documentair Object -- Boek, 299 blz.           (1911)    [Zuiderzee-veereniging]
"De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee met o.a. hoofdstuk 3:
Wetsontwerp tot droogmaking der Wieringermeer". 1911.

papier;  16 / 24,5 cm.; 
 

6. Object: 01131  
Zuiderzeewerken 1900 - 1918.
Documentair Object -- Boek, 118 blz.           (1911)    [Zuiderzee-vereeniging]
De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee ( vervolg) m.b.t. toepassing van gewapend beton in dijken en kunstwerken. 1911.
verslag van de Commissie, uitgenoodigd door het dagelijksch bestuur van de Zuiderzeevereeniging, ingevolge besluit van het algemeen bestuur in zijne vergadering van 6 februari 1909, om verslag uit te brengen over de vraag: in welke mate gewapend beton in uitgebreiden zin van toepassing kan zijn bij den afsluitdijk, de meerdijken, den bouw der kunstwerken enz. ter bezuiniging bij de uitvoering, onder behoud van gelijke deugdelijkheid, in aanleg en onderhoud.

papier;  16,5 / 24,5 cm.; 
 

7. Object: 01132  
Zuiderzeewerken 1900 - 1918.
Documentair Object -- Boek, 346 blz.           (1914)    [Zuiderzee-vereeniging]
"De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee, met o.a. de invloed op de werkloosheid en de Staatsbegrootingen", 1914.
papier;  16 / 24,5 cm.; 
 

8. Object: 01305  
Zuiderzeewerken 1900 - 1918.
Documentair Object -- Verslag           (1914)    [De Blocq van Kuffeler, V.J.P.]
Verslag der onderzoekingen van het bureau voor het opmaken van een meer uitgewerkt plan met begrooting voor den aanleg van een gedeelte van de afsluiting der Zuiderzee en indijking en droogmaking van de Wieringermeer, met twee bijlagen. V.J.P. de Bloeg van Kuffeler - 1914.
karton, papier;  20 / 33 cm.; 
 

9. Object: 03273  
Zuiderzeewerken 1900 - 1918.
Documentair Object -- Verslag           (1914)    [Blocq de van Kuffeler, V.J.P.]
Verslag der onderzoekingen van het bureau voor het opmaken van een meer uitgewerkt plan met begrooting voor den aanleg van een gedeelte van de afsluiting der Zuiderzee en indijking en droogmaking van de Wieringermeer. Samengesteld door den ingenieur van den Rijks Waterstaat, V.J.P. de Blocq van Kuffeler c.i. met bijlagen: geschriften en bijlagen: teekeningen.
papier;  20 / 33 cm.; 
 

10. Object: 03308  
Zuiderzeewerken 1900 - 1918
Documentair Object -- Boekje, 43 blz.           (1914)    [Beekman, A.A.]
Kleine Geschriften uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. De Afsluiting en droogmaking der Zuiderzee ( met kaartje) door A.A. Beekman. 1914.
papier;  13,5 / 19,5 cm.; 
 

11. Object: 03834  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Boekje, 54 blz.           (1912)    [Zuiderzee-vereeniging]
Ontwerp Van Wet tot afsluiting en droogmaking van De Zuiderzee met toelichtende Memorie.
Tweede druk. 1912.

papier;  16 / 25 cm.; 
 

12. Object: 05308  
Landbouw
Documentair Object -- Blad           (05-07-1914)   
De Veldbode, ge´llustreerd weekblad voor land- en tuinbouw, enz.
Hoofdredactie: A.A. ter Haar, Maastricht - Uitgave: Leiter-Nypels, Maastricht.

papier;  22 / 30 cm.; 
 

13. Object: 05309  
Landbouw
Documentair Object -- notitieboekje           (1914)   
Notitieboekje voor den Nederlandschen landbouwer. 1914-14e jaargang.
Karton, papier;  10,5 / 17 cm.; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 2 juni 2021