Wieringermeer Geschiedenis

Collectie Genootschap Wieringermeer
 → 
 →  [Object 01131]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Object : 01131
 
Titel : Zuiderzeewerken 1900 - 1918.
Vervaardiger : Zuiderzee-vereeniging
Datering : 1911
Beschrijving : De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee ( vervolg ) m.b.t. toepassing van gewapend beton in dijken en kunstwerken. 1911.
verslag van de Commissie, uitgenoodigd door het dagelijksch bestuur van de Zuiderzeevereeniging, ingevolge besluit van het algemeen bestuur in zijne vergadering van 6 februari 1909, om verslag uit te brengen over de vraag: in welke mate gewapend beton in uitgebreiden zin van toepassing kan zijn bij den afsluitdijk, de meerdijken, den bouw der kunstwerken enz. ter bezuiniging bij de uitvoering, onder behoud van gelijke deugdelijkheid, in aanleg en onderhoud.
 
Trefwoord object : Documentair Object
Trefwoord voorstelling : Boek, 118 blz.
Materiaal : papier
Afmetingen : 16,5 / 24,5 cm.
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 december 2015