Wieringermeer Geschiedenis

Homepage WM Collectie Objecten WM Zoekresultaat

Zoekresultaat:    2000-2005     

Aantal gevonden objecten : 254   (uit: 4710)

Getoond wordt object : 151 t/m 180


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 9 pagina's, met elk (max.) 30 objecten:

Begin        Vorige      1   2   3   4   5   6   7   8   9       Volgende       Eind

Klik op object voor vergroting en meer informatie

151. Object: 04815  
Culturele Raad
Documentair Object -- Kaart           (2005)   
Kaart voor opgave als donateur of vrijwilliger voor de Culturele Raad Wieringermeer.
papier;  15 / 10,5 cm.; 
 

152. Object: 04822  
Middenmeer
Documentair Object -- Programma           (21-08-2005)    [Stichting Middenmeer Promotion.]
Stichting Middenmeer Promotion, Havenfeest Middenmeer; Jubileumconcert Noord-Hollands Ouderenorkest, 21 augustus 2005 in "De Oude Beurs" te Middenmeer. Programma.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

153. Object: 04824  
Landbouworganisaties W.L.T.O.
Documentair Object -- Nota, 75 blz.           (2001)    [Veenkamp, Theo; W.L.T.O. afd. Wieringermeer]
Zicht op een gezonde agrarische ontwikkeling. Gebiedsvisie W.L.T.O.-afdeling Wieringermeer 2005 - 2015. November 2001.
met dit rapport wil de WLTO de discussie op gang brengen over de toekomst van de Wieringermeer, een discussie niet alleen in eigen kring maar ook daarbuiten.
Deze nota is geschreven vanuit de sector land- en tuinbouw, maar schenkt ook zeker aandacht aan natuur en recreatie.

papier;  21 / 30 cm.; 
 

154. Object: 04840  
Verenigingen Oranje
Documentair Object -- Folder           (2002)    [Oranjevereniging Middenmeer]
Oranje vereniging Middenmeer; Uitnodiging 2002.
papier;  50 / 21 cm.; 
 

155. Object: 04842  
Verenigingen Vrouwen
Documentair Object -- Folder           (19-09-2001)   
Toegangsbewijs gezamenlijke vrouwenvereniging: Passage; NBvP en KVG. Gastvrouw Wieke Biesheuvel, columniste van weekblad Libelle.
papier;  10,5 / 15 cm.; 
 

156. Object: 04858  
Boerderijen
Documentair Object -- Folder, 16 blz.           (24-11-2005)    [Projectgroep verlichte boerderijen.]
Verlichte Boerderijenroute over Wieringen en door de Wieringermeer op 24, 25 en 26 november 2005.
papier;  15 / 21 cm.; 
 

157. Object: 04876  
Landbouw
Documentair Object -- Brief           (2005)    [Ton, C.]
Stichting Cultuurgewassen Wieringermeer. Het doel van de Stichting is: het levend en zichtbaar houden van de gewassen die voor de Tweede wereldoorlog volop aanwezig waren en nu vergeten worden. Zoals vlas, koolzaadkarwij, blauwmaanzaad enz. De heer C. Ton wil deze gewassen weer gaan telen en uitleg erover geven aan de bezoekers. Hij wil dit gaan opstarten en wel in 2005.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

158. Object: 04914  
Woningbouwvereniging
Documentair Object -- Brochure           (2000)    [Wooncompagnie]
Wooncompagnie, Woonnieuws. Een grootscheepse vernieuwing van Slootdorp. Jaargang 3/ nummer 3/ september 2000.
December 2000, juli 2001, december 2001, juli 2002, december 2003.

papier;  30 / 21 cm.; 
 

159. Object: 04915  
Woningbouwvereniging
Documentair Object -- Uitnodiging           (10-04-2003)    [Wooncompagnie]
Sluis I; Slootdorp Architectenkeuzeavond, Uitnodiging donderdag 10 april 2003.
Architectenkeuze De Brink.

papier;  21 / 21 cm.; 
 

160. Object: 04929  
Verenigingen Zang
Documentair Object -- LiturgieŽn           (1988 - 2006)   
LiturgieŽn Kerkdiensten met medewerking van Join's Meeting. van 1988 tot 2006.
8 liturgieŽn.

papier;  15 / 21 cm.; 
 

161. Object: 04941  
Verenigingen Zang
Documentair Object -- Notulen           (2001 - 2006)    [De Lofstem]
Notulen van de Zangvereniging "De Lofstem", jaren 2001 - 2006.
Karton, papier;  17 / 21 cm.; 
 

162. Object: 04942  
Verenigingen Zang
Documentair Object -- Notulen           (1981 - 2001)    [De Lofstem]
Notulen van de zangvereniging "De Lofstem", jaren 1981 - 2001.
Karton, papier;  17 / 21 cm.; 
 

163. Object: 04967  
Wieringerrandmeer
Documentair Object -- Blad, 70 blz.           (21-09-2005)   
"Boerderij" weekblad. Streekreportage Wieringermeer: Water houdt streek bezig. Driekwart eeuw Wieringermeer. De streek is eerst droog gelegd voor boeren en komt nu weer onder water voor toeristen. De boeren moeten plaatsmaken om de kwakkelende regio economisch op te krikken.
papier;  21,5 / 28,5 cm.; 
 

164. Object: 04968  
Landbouw
Documentair Object -- Blad, 78 blz.           (20-04-2004)   
"Boerderij" onafhankelijk weekblad voor de landbouw, 20 april 2004.Voorjaarswerk vlot goed; blz.: 32. De Noord-Hollandse akkerbouwers typeren het voorjaar als uitstekend. De structuur van de grond is prima. overal in het gebied zijn telers druk in de weer. o.a. fam. Juurlink.
papier;  21,5 / 28,5 cm.; 
 

165. Object: 04979  
Wieringerrandmeer
Documentair Object -- Studie           (2000)    [Oevering, F.J drs. en Oosterom van, W.A. ir.]
"Wieringerland in perspectief" een studie naar de sociaal-economische en ruimtelijke ontwikkelingen op Wieringen en in de Wieringermeer.
Rabobank Nederland; Stafgroep Economisch Onderzoek; Drs. F.J. Oevering en Ir. W.A. van Oosterom. maart 2000.

papier;  21 / 30 cm.; 
 

166. Object: 04980  
Wieringerrandmeer
Documentair Object -- Brochure           (2000)   
"Water Bindt": plan voor Wieringerrandmeer en Wieringerrandmeer update juli 2002.
Een initiatief voor aanpak en uitvoering van plannen in het Amstelmeergebied door de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier, het Gewest Kop Noord-Holland en het waterschap Hollands Kroon.

papier;  21 / 30 cm.; 
 

167. Object: 04981  
Wieringerrandmeer
Documentair Object -- Rapport           (2001)    [Samenwerkingsverband "Water Bindt".]
Wieringerrandmeer; Bouwstenen landschap, water en natuur. Inhoud:
1. Ontwerpopgave: Landschap, water en natuur
2. Streefbeelden
3. modellen ( bijlages).

papier;  21 / 30 cm.; 
 

168. Object: 04982  
Wieringerrandmeer
Documentair Object -- Rapport           (11-06-2002)    [Projectbureau Water Bindt.]
Integraal Advies met betrekking tot Wieringerrandmeer van projectbureau "Water Bindt".
WLTO Collectief Wieringermeer.

papier;  21 / 30 cm.; 
 

169. Object: 04983  
Wieringerrandmeer
Documentair Object -- Visie           (2003)    [Lago Wirense]
Visie van Lago Wirense: De Toekomst Vooruit: visie van 2003 - 2032.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

170. Object: 04984  
Wieringerrandmeer
Documentair Object -- Consultatiedocument           (09-04-2003)    [Teulings, Bart en Etty, Walter projectbureau Wieringerrandmeer]
Consultatiedocument publiek-private samenwerking Wieringerrandmeer. Den Oever 9 april 2003. Projectbureau Wieringerrandmeer, Bart Teulings en Walter Etty.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

171. Object: 04985  
Wieringerrandmeer
Documentair Object -- Procesplan           (2003)   
Procesplan 2003, Wieringerrandmeer, meer om mee te maken. Den Oever, mei 2003.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

172. Object: 04986  
Wieringerrandmeer
Documentair Object -- Verslag           (03-11-2004)    [Projectbureau Water Bindt.]
Verslag bijeenkomst gehouden op 3 november 2004. Stand van zaken projecten water bindt.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

173. Object: 04987  
Wieringerrandmeer
Documentair Object -- Verslagen           (2002)   
Allerlei verslagen van bijeenkomsten tussen WLTO - H.M. Meijdam - provincie Noord-Holland en Water Bindt over Wieringerrandmeer, periode februari 2002 en november 2004.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

174. Object: 04990  
Wieringerrandmeer
Documentair Object -- Rapport, 73 blz.           (13-01-2005)    [Witteveen + Bos]
Gemeente Wieringen en Wieringermeer. Vooronderzoek Integrale Effect Rapportage (IER) Wieringerrandmeer. Witteveen + Bos.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

175. Object: 04991  
Wieringerrandmeer
Documentair Object -- Rapport           (07-10-2005)    [Velden van der, A. ir.]
Advies voor het integrale effectrapport Wieringerrandmeer van de commissie voor de milieueffectrapportage aan de gemeente Wieringen; Provinciale Staten van Noord-Holland en gemeente Wieringermeer.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

176. Object: 04992  
Wieringerrandmeer
Documentair Object -- Rapport           (23-02-2005)    [Provincie Noord-Holland]
Reader Adviescommissie Gebiedsontwikkeling. Provincie Noord-Holland: Kaart gebied volgens Lago Wirense; Fasering Lago Wirense; Kaart gebied op dit moment; Concept Intentie-overeenkomst; Concept bestuursovereenkomst;PPs consultatiedocument; Juryrapport en Inschrijvingsleidraad Ontwikkelingscompetitie.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

177. Object: 05001  
Wieringerrandmeer
Documentair Object -- documentatie           (2003)    [Projectbureau Wieringerrandmeer]
Totaalplan WRM, november 2003. Selectieleidraad Ontwikkelingscompetitie WRM.
ook nog Zeeinzicht.

papier;  21 / 30 cm.; 
 

178. Object: 05027  
Scholen Peuterspeelzaal
Documentair Object -- Geboortekaartjes           (1995 -2010)   
Geboortekaartjes van Peuterspeelzaal "het Weerhuisje" te Slootdorp. o.a. 1995 t/m 2010. Plakboek en losse kaartjes in map.
papier;  
 

179. Object: 05036  
Wieringerrandmeer
Documentair Object -- Overeenkomst           (2004)   
Intentie-overeenkomst regeling extra wildschade projecten in het gebied van Water Bindt.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

180. Object: 05042  
Kerken Nederlands Gereformeerd Kerk Wieringermeer
Documentair Object -- Bladen           (2000)   
Kerkbladen Nederlandse Gereformeerde kerk Wieringermeer, januari 2000 - december 2003.
papier;  21,5 / 33,5 cm.; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 9 pagina's, met elk (max.) 30 objecten:

Begin        Vorige      1   2   3   4   5   6   7   8   9       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 14 april 2021