Wieringermeer Geschiedenis

Homepage WM Collectie Objecten WM Zoekresultaat

Zoekresultaat:    2000-2005     

Aantal gevonden objecten : 254   (uit: 4641)

Getoond wordt object : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 9 pagina's, met elk (max.) 30 objecten:

1   2   3   4   5   6   7   8   9       Volgende       Eind

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Object: 00030  
Wieringermeer 75 jaar
Documentair Object -- Akte           (16-12-2004)   
Afschrift van een akte houdende OPRICHTING Stichting tot bevordering van het vieren van het 75-jarig jubileum van de Wieringermeer. 16 december 2004.
Notariskantoor Butijn.

papier;  21 / 30 cm.; 
 

2. Object: 00453  
IJsselmeerpolders. Flevoland.
Documentair Object -- Boek, 165 blz.           (2001)    [Most van der, Drs. W.H.J. & Pruntel, Dr. H.]
"Cultuur Historisch Jaarboek voor Flevoland.
Oud en Nieuw". Dr. Remco van Diepen e.a.
Uitg.: St. de Twaafde Provincie - 2006.

papier;  21 / 20 cm.; 
 

3. Object: 00590  
Wereldoorlog. Tweede Algemeen.
Documentair Object -- Boek,68 blz.           (2005)   
"1940 - 1945, Oorlogsherinneringen" Spanbroek - Opmeer. Oktober 2005.
Uitg.: Stichting Hoochoutwout.

papier;  21 / 30 cm.; 
 

4. Object: 00647  
Verenigingen Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Documentair Object -- Documentatie           (2002)   
Noord Groningen. Een Coproductie van Natuur en Mens.
Excursie n.a.v. "De Graanrepubliek". mei 2002.

papier;  21 / 30 cm.; 
 

5. Object: 00734  
Verenigingen. Carnavals.
Documentair Object -- Krant           (2000)    [Meerkoetelaars]
"Koetelkrant 2000, 46e jaargang."
papier;  16,5 / 21,5 cm.; 
 

6. Object: 00838  
Fotoboeken.
Documentair Object           (april 2000)    [A.C.M. Teeling-Geers]
Beeld van een polder. Wieringermeer van toen naar nu. A.C.M. Teeling-Geers.
Uitgegeven in opdracht van Boekhandel Putto / Wieringerwerf.
Dit boek geeft een beeld van de veranderingen in de Wieringermeer en van de daadkracht van de mensen. Het is een onderstreping van de overbekende woorden van Cornelis Lely: "Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst". 2x.

Papier;  21 / 30 cm.; 
 

7. Object: 01023  
Wieringen.
Documentair Object -- "boek, 136 blz.           (2000)    [Tijsen, C.]
"De havens van Wieringen. C. Tijsen
Uitg.: Pirola, september 2000.

karton, papier;  17 / 24,5 cm.; 
 

8. Object: 01066  
Verenigingen. Carnavals.
Documentair Object -- Krant           (2001)    [Meerkoetelaars]
"Koetelkrant 2001, jaargang 47 / 1."
papier;  16,5 / 21,5 cm.; 
 

9. Object: 01122  
IJsselmeerpolders Algemeen
Documentair Object -- Blad           (04-11-2002)   
"Het IJsselmeergebied in 2030.
Naschrift: Symposium 4 november 2002.
Uitg.: Ver. Voor Waterstaat en Landinrichting."

papier;  21 / 30 cm.; 
 

10. Object: 01160  
Wereldoorlog. Tweede Wieringermeer
Documentair Object -- Document           (2001)    [Blijdorp, S.P.]
"Klein Wieringermeers Oorlogsdagboek.
Dagboekaantekeningen van S.P. Blijdorp. Maart 2001."

papier;  21 / 30 cm.; 
 

11. Object: 01189  
Verenigingen. Vrouwen.
Documentair Object -- Boekje           (2000)   
Katholiek Vrouwengilde Programma 2000 - 2001.
Verdragen Dragen Opdragen.

papier;  15 / 21 cm.; 
 

12. Object: 01208  
Woningbouwvereniging.
Documentair Object -- Bulletin           (2001)    [Wooncompagnie]
Wooncompagnie kwartaaluitgave juli 2001, nr. 2.
Met artikel "Ruim honderd jaar woonervaring over de heer Giesen. 2x.

papier;  21 / 30 cm.; 
 

13. Object: 01219  
Verenigingen. Voetbal.
Documentair Object -- Blad           (2001)   
C.V. Wieringermeer - Superloterij 2001.
papier;  15 / 21 cm.; 
 

14. Object: 01222  
Wereldoorlog. Tweede Verzet.
Documentair Object -- Verslag           (2001)   
"De Wieringermeer en het verzet".
Verslag ontvangen van J. Zwaan, oud medewerker van het R.I.O.D.

papier;  21 / 30 cm.; 
 

15. Object: 01223  
Wereldoorlog. Tweede Verzet.
Documentair Object -- Verslag           (2001)   
Verslag van schipper Roelof ter Stege: Mijn spannende dagen in oorlogstijd.
Deze schipper vervoerde vanuit Broekerhaven en andere havens wapens en voedsel voor de illegaliteit.
Dit verslag is ontvangen van J.Zwaan, oud medewerker van het R.I.O.D.

papier;  21 / 30 cm.; 
 

16. Object: 01224  
Wereldoorlog. Tweede Verzet.
Documentair Object -- Verslag           (2001)   
Verslag van ontstaan en organisatie van O.D." Orde Dienst" in
Noord-Holland. Geschreven door M.F. Ferweda ex reservekapitein van 1 - 15 Regiment Artillerie.

papier;  21 / 30 cm.; 
 

17. Object: 01225  
Wereldoorlog. Tweede Verzet.
Documentair Object -- Verslag           (2001)   
"Beschrijving van A.C. de Graaf "Adrie" door J. Zwaan."
Verwerkt in het boek: Verzet in West-Friesland, blz. 180 - 183.
Dit verslag is ontvangen van J. Zwaan. Oud-medewerker van R.I.O.D. Rijks Instituut Oorlogs Documentatie.
Maart 2001, B.A. Blijdorp.

papier;  21 / 30 cm.; 
 

18. Object: 01227  
Wereldoorlog. Tweede Verzet.
Documentair Object -- Verslag           (2001)   
Verslag van Jan van Baar over illegaal werk in West-Friesland en de Wieringermeer.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

19. Object: 01228  
Wereldoorlog. Tweede Verzet.
Documentair Object -- Verslag           (2001)   
Verslag van Hil Schipper over zijn illegale werk 1943 - 1945. Bijnaam Hil. de C.A.T. Hij was Commandant Afwerp Terreinen in West-Friesland.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

20. Object: 01229  
Wereldoorlog. Tweede Verzet.
Documentair Object -- Verslag           (2001)   
Verslag van illegale wapentransporten 1944 - 1945 Jan Blijdorp "Jan de Rijder" en collega's. En een map met artikelen uit: "Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog".
Klaas Postema verhaalt over zijn wonderbaarlijke ontsnapping aan de dood.
Uit: "Het grote Gebod" door K. Norel e.a. Dan een presentielijst 5 mei 1945 van de Commando-post en Comm. Afwerp-terreinen. enz. Nog wat fotokopieŽn van een groep laadmeesters.

papier;  21 / 30 cm.; 
 

21. Object: 01230  
Wereldoorlog. Tweede Verzet.
Documentair Object -- Verslag           (2001)   
Verslag over wapendroppings in West-Friesland. Speciaal over het afwerpterrein "Sally".
papier;  21 / 30 cm.; 
 

22. Object: 01232  
Wereldoorlog. Tweede Verzet.
Documentair Object -- Verslag           (2001)   
"Het water kwam". Onderwaterzetting op 17 april 1945 en de voorgeschiedenis daarvan en de rol van de illegaliteit hierbij
door J. Zwaan, oud medewerker van het R.I.O.D.

papier;  21 / 30 cm.; 
 

23. Object: 01233  
Wereldoorlog. Tweede Wieringermeer.
Documentair Object -- Verslag           (2001)    [Blijdorp. B.A.]
"Vliegtuigcrashes in de Wieringermeer gedurende de oorlogsjaren 1940 - 1945.
B.A. Blijdorp., maart 2001."

papier;  21 / 30 cm.; 
 

24. Object: 01324  
Verenigingen. Carnavals.
Documentair Object -- Krant           (2002)    [Meerkoetelaars]
"Koetelkrant Wieringermeer, jaargang 48 / 1 2002 ."
papier;  16,5 / 21,5 cm.; 
 

25. Object: 01330  
Waterschap.
Documentair Object -- Brochure           (2004)    [Hoogheemraadschap]
Water in Hollands Noorderkwartier nu en in de toekomst + brochure: water werkt. April 2004.
papier;  21 / 21 cm.; 
 

26. Object: 01342  
Tuinbouw.
Documentair Object -- Werkstuk           (2002)    [Datema, N.A.]
"Het beloofde land en verder... De eerste tuinders in de Wieringermeer.
N.A.Datema - 2002."

papier;  21 / 30 cm.; 
 

27. Object: 01509  
Verenigingen. Vrouwen.
Documentair Object -- Programma           (2000)   
"Ned. Bond van Plattelandsvrouwen.
Jaarprogramma: 2000 -2001.
.
1999 - 2001."

papier;  15 / 21 cm.; 
 

28. Object: 01637  
Verenigingen. Operette.
Documentair Object -- Boek, 104 blz.           (2003)    [Maartense, Frank]
"Operettevereniging "Thalia".
50 jaar cultuur op de zeebodem 1953 - 2003.
Jubileum uitgave. Frank Maartense." 2x.

papier;  15,5 / 22 cm.; 
 

29. Object: 01639  
Verenigingen. Carnavals.
Documentair Object -- Krant           (2003)    [Meerkoetelaars]
De Koetelkrant. Jaargang 49 / 1 2003.
papier;  16,5 / 21,5 cm.; 
 

30. Object: 01679  
Scholen Rooms - Katholiek
Documentair Object -- Krantje           (30-09-2000)   
Krantje over de Reünie Jozef- en Maria school te Medemblik op 30-09-2000.
papier;  14,5 / 21 cm.; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 9 pagina's, met elk (max.) 30 objecten:

1   2   3   4   5   6   7   8   9       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 30 december 2020