Wieringermeer Geschiedenis

Homepage WM Collectie Objecten WM Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1990-1995     

Aantal gevonden objecten : 205   (uit: 4641)

Getoond wordt object : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 7 pagina's, met elk (max.) 30 objecten:

1   2   3   4   5   6   7       Volgende       Eind

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Object: 00021  
Zuiderzeewerken 1940 -....
Documentair Object -- Boekje, 64 blz.           (1990)    [Tiesinga, G.H.L.]
Het Zuiderzeeprojekt. Voor- en tegenstanders plannenmakers en uitvoerders. Flevo profiel.
De reeks Flevo profiel is opgezet om aandacht te vestigen op het in heden en verleden bijzondere karakter van het voormalig Zuiderzeegebied en zijn inpolderingsgeschiedenis.

papier;  15 / 21 cm.; 
 

2. Object: 00044  
Middenmeer
Documentair Object -- archiefstukken           (1993)   
Middenmeer hart van de polder. Rapport over Ruimtelijk- economische visie. 1993
papier;  21 / 30 cm.; 
 

3. Object: 00048  
Naamgeving.
Documentair Object           (15-10-1990)   
"Oorkonde ( kopie) van de naamgeving van het "J.O.van der Holtplein"door het bestuur van "Bouw Voort". 15 okt. 1990."
papier;  
 

4. Object: 00052  
Persoonlijke verhalen
Documentair Object -- Verhaal           (1993)    [Jimmink, H.M.]
De Balgzandpolder. Door H.M. Jimmink, Breezand 1993.
papier;  A-4; 
 

5. Object: 00359  
Visserij.
Documentair Object -- Boek, 63 blz.           (1991)   
"De Visscherij. Courant 1906 - 1917.
Verslag van elf jaar Zuiderzeevisserij door "De man aan de kant".
Uitg.: Walburg Pers 1991."

papier;  20,5 / 28 cm.; 
 

6. Object: 00432  
Verenigingen. Omroep.
Documentair Object -- Boekje           (1993)   
Eerste promotieboekje van Radio Wieringermeer.
papier;  15 / 21 cm.; 
 

7. Object: 00475  
Verenigingen. Voetbal.
Documentair Object -- Gids           (1951-1991)   
"40 jaar v.v. D.W.O.W. 1951 - 1991.
Jubileumgids juni 1991."

papier;  21 / 30 cm.; 
 

8. Object: 00514  
Monument.
Documentair Object           (11-12-1995)   
Toespraak van Ir. P.Kieft voor de onthulling van het kunstwerk 50-jaar tweede drooglegging Wieringermeer. 11 dec. 1995.
papier;  A-4; 
 

9. Object: 00528  
Woningbouwvereniging.
Documentair Object -- Verslag           (20-05-1992)    [Woningbouwverenigingen Wieringermeer]
Verslag van het onderzoek naar de wenselijkheid van fusie tussen de woningcorporaties en het gemeentelijk woningbedrijf in Wieringermeer, mei 1992.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

10. Object: 00587  
Waterschap.
Documentair Object -- Blad           (1992)   
"Waterbeheersplan Uitwaterende Sluizen. 1992 - 1995. Samenvatting.
Uitg.: Hoogheemraadschap."

papier;  21 / 30 cm.; 
 

11. Object: 00589  
C.A.W. West-Friesland 20 jaar
Documentair Object           (31-12-1993)   
"Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland C.A.W.
- 1973-1993, 20 jaar overzicht werkzaamheden.
- C.A.W. informatiefolder."

 

12. Object: 00601  
Waterschap.
Documentair Object -- Folder           (1990)    [Unie van waterschappen]
Waterschappen in Noord Holland, 1990.
Waterschap Hollands Kroon,1994.

papier;  15 / 21 cm.; 
 

13. Object: 00612  
Verenigingen. Carnavals.
Documentair Object -- Krant           (1986 - 1996)    [Meerkoetelaars]
"a. Koetelkrant 1985; 31e jaargang v.d. Meerkoetelaars. No. 1
b. Koetelkrant 1986; 32e jaargang; no. 1.
c. Koetelkrant 1987; 33e jaargang; no. 1.
d. Koetelkrant 1988; 34e jaargang; no. 1.
e. Koetelkrant 1989; 35e jaargang; no. 1.
f. Koetelkrant 1990; 36e" koetelkrant 1994 en koetelkrant 1996

papier;  16,5 / 29,5 cm.; 
 

14. Object: 00824  
Verenigingen Denksport
Documentair Object           (1991 - 1993)   
Lijst met de namen van de actieve leden van de Bridgeclub Middenmeer. 1991 - 1992 -1993.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

15. Object: 00857  
Verenigingen. Carnavals.
Documentair Object -- Krant           (1995)    [Meerkoetelaars]
De 41e Ludiekus Koetelkrant 1995. Een blad om te zoenen.
papier;  16,5 / 21,5 cm.; 
 

16. Object: 01266  
Windenergie.
Documentair Object -- Plan           (1991)    [Buro Hajema]
"Inrichtingsplan windturbines in de Wieringermeer ( landlokaties).
Ing. Buro Ir.r.hajema en partners. Maart 1991."

papier;  21 / 30 cm.; 
 

17. Object: 01340  
Dijken
Documentair Object -- Documenten           (31-12-1990)   
De Wierdijk - Hollands Noorderkwartier in 1350 - Droogmakerijen in Noord-Holland.
papier;  
 

18. Object: 01499  
Verenigingen. Vrouwen.
Documentair Object -- Programma           (1990)   
"Ned. Bond van Plattelandsvrouwen.
Jaarprogramma: 1990 - 1991."

papier;  15 / 21 cm.; 
 

19. Object: 01500  
Verenigingen. Vrouwen.
Documentair Object -- Programma           (1991)   
"Ned. Bond van Plattelandsvrouwen.
Jaarprogramma: 1991 - 1992."

papier;  15 / 21 cm.; 
 

20. Object: 01501  
Verenigingen. Vrouwen.
Documentair Object -- Programma           (1992)   
"Ned. Bond van Plattelandsvrouwen.
Jaarprogramma: 1992 - 1993."

papier;  15 / 21 cm.; 
 

21. Object: 01502  
Verenigingen. Vrouwen.
Documentair Object -- Programma           (1993)   
"Ned. Bond van Plattelandsvrouwen.
Jaarprogramma: 1993 - 1994."

papier;  15 / 21 cm.; 
 

22. Object: 01503  
Verenigingen. Vrouwen.
Documentair Object -- Programma           (1994)   
"Ned. Bond van Plattelandsvrouwen.
Jaarprogramma: 1994 - 1995."

papier;  15 / 21 cm.; 
 

23. Object: 01504  
Verenigingen. Vrouwen.
Documentair Object -- Programma           (1995)   
"Ned. Bond van Plattelandsvrouwen.
Jaarprogramma: 1995 - 1996."

papier;  15 / 21 cm.; 
 

24. Object: 01530  
Waterschap Heemraadschap "De Wieringermeer".
Documentair Object -- Tekeningen           (1993)   
"Afleiding bemaling Wieringermeer, bestaande situatie en profielen van de vaarten en tochten - 1993."
papier;  113 / 74 cm.; 
 

25. Object: 01711  
Zuiderzee.
Documentair Object -- Boek, 137 blz.           (1991)    [Leijenaar, Eric]
"Het natte hart van Nederland. De geschiedenis van de Zuiderzee".
Eric Leijenaar. Uitg.: Omega Boek, 1991.
In dit rijk geïllustreerd boek wordt de geschiedenis van de Zuiderzee en de stadjes aan de oever ervan vanaf de IJstijd tot heden op vlotte wijze beschreven.

karton, papier;  21 / 30 cm.; 
 

26. Object: 01854  
Natuur
Documentair Object -- Blad, 44 blz.           (1991)    [VWG Wierhaven]
Blad: Vogels op een ge´nundeerd bollenland. VWG Wierhaven.
papier;  21 / 29 cm.; 
 

27. Object: 02079  
Verenigingen. Voetbal.
Documentair Object -- Blad           (1993)   
"De "Grasmaaier" clubblad van de voetbalvereniging Kreileroord.
35 jarig jubileum, juni 1993."

papier;  21 / 30 cm.; 
 

28. Object: 02114  
Coöperaties. Landbouw. 75 jaar C.S.M.
Documentair Object           (1994)   
Suiker plakt. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van C.S.M. Suiker - 1994.
 

29. Object: 02242  
Verenigingen. Gymnastiek.
Documentair Object -- Notulen           (1950 - 1992)   
"Notulen en verslagen "Terpturners" en C.S.V.W. afd. Gymnastiek 1950 t/m 1992.
6 notulenboeken."

karton, papier;  16,5 / 20 cm.; 
 

30. Object: 02377  
De strijd om de Afsluitdijk.
Documentair Object -- Boekje           (1991)    [Luitenant-kolonel E.H. Brongers. Europese Bibliotheek - Zaltbommel]
Gids historische plaatsen Tweede Wereldoorlog. De strijd om de Afsluitdijk is het vijfde deel van een serie publicaties van Europese Bibliotheek in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Vereniging "Ons Leger".
12 cm / 19cm.; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 7 pagina's, met elk (max.) 30 objecten:

1   2   3   4   5   6   7       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 13 april 2022