Wieringermeer Geschiedenis

Homepage WM Collectie Objecten WM Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1985-1990     

Aantal gevonden objecten : 155   (uit: 4641)

Getoond wordt object : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 6 pagina's, met elk (max.) 30 objecten:

1   2   3   4   5   6       Volgende       Eind

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Object: 00021  
Zuiderzeewerken 1940 -....
Documentair Object -- Boekje, 64 blz.           (1990)    [Tiesinga, G.H.L.]
Het Zuiderzeeprojekt. Voor- en tegenstanders plannenmakers en uitvoerders. Flevo profiel.
De reeks Flevo profiel is opgezet om aandacht te vestigen op het in heden en verleden bijzondere karakter van het voormalig Zuiderzeegebied en zijn inpolderingsgeschiedenis.

papier;  15 / 21 cm.; 
 

2. Object: 00048  
Naamgeving.
Documentair Object           (15-10-1990)   
"Oorkonde ( kopie) van de naamgeving van het "J.O.van der Holtplein"door het bestuur van "Bouw Voort". 15 okt. 1990."
papier;  
 

3. Object: 00475  
Verenigingen. Voetbal.
Documentair Object -- Gids           (1951-1991)   
"40 jaar v.v. D.W.O.W. 1951 - 1991.
Jubileumgids juni 1991."

papier;  21 / 30 cm.; 
 

4. Object: 00601  
Waterschap.
Documentair Object -- Folder           (1990)    [Unie van waterschappen]
Waterschappen in Noord Holland, 1990.
Waterschap Hollands Kroon,1994.

papier;  15 / 21 cm.; 
 

5. Object: 00612  
Verenigingen. Carnavals.
Documentair Object -- Krant           (1986 - 1996)    [Meerkoetelaars]
"a. Koetelkrant 1985; 31e jaargang v.d. Meerkoetelaars. No. 1
b. Koetelkrant 1986; 32e jaargang; no. 1.
c. Koetelkrant 1987; 33e jaargang; no. 1.
d. Koetelkrant 1988; 34e jaargang; no. 1.
e. Koetelkrant 1989; 35e jaargang; no. 1.
f. Koetelkrant 1990; 36e" koetelkrant 1994 en koetelkrant 1996

papier;  16,5 / 29,5 cm.; 
 

6. Object: 00723  
Fotoboeken.
Documentair Object           (1986)    [A.C.M. Geers en H. Langereis]
Wieringermeer in beeld, door A.C.M. Geers en H. Langereis.
Uitg. Europese Bibliotheek - Zaltbommel. 2x.

Papier;  21 / 15 cm.; 
 

7. Object: 00756  
Terugblik '40 - '45.
Documentair Object -- Boekje, 144 blz.           (1988)    [25 jaar Documentatiegroep '40 - '45.]
De Regeering besluit tot mobilisatie. Teneinde ten volle voorbereid te zijn op den plicht, welke op Nederland zou rusten om, in geval dat, tegen alle nog bestaande hoop in, een gewapend conflict in het buitenland mocht uitbreken, onze onzijdigheid naar alle zijden met alle ter beschikking staande middelen te handhaven, heeft de Regeering gemeend, niet langer te mogen wachten met het nemen van den uitersten voorzorgsmaatregel en is daarom thans het bevel gegeven tot mobilisatie van leger en vloot.
papier;  15 / 21 cm.; 
 

8. Object: 00776  
Wieringen.
Documentair Object -- Boekje, 24 blz.           (1989)   
"Een Wieringer begrafenis".
Uit.: Historische Vereniging Wieringen. September 1989.

papier;  15 / 21 cm.; 
 

9. Object: 00858  
Verenigingen. Omroep
Documentair Object -- Blad           (1985)   
"Achter de schermen" contactblad "Omroepvereniging Wieringermeer"
1e jaargang nr. 1 t/m 5 - oktober 1984 - mei 1985.
Plus proefnummer "Honderdzevenplus"."

papier;  15 / 21 cm.; 
 

10. Object: 01004  
Smeding, Dr. Ir. S.
Documentair Object -- Boek, 160 blz.           (1988)    [Hermsen, E. Drs.]
"dr. ir. S. Smeding, directeur landdrost van de Wieringermeer en de Noordoostpolder 1930 - 1954."
Wanneer er over de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee wordt gesproken is het altijd de naam van de maker van de plannen, Lely, die het eerst wordt genoemd.
Veel minder bekend zijn de personen die belast waren met de uitvoerong van de plannen, een taak, die door haar unieke karakter veel moeilijkheden en problemen met zich meebracht en om improvisatietalent, visie, doorzettingsvermogen en bekwamheid op vele terreinen vroeg.
Dr. ir. S. Smeding was de eerste directeur van de Directie Wieringermeer.

papier;  15 / 21 cm.; 
 

11. Object: 01049  
Verenigingen. Vrouwen.
Documentair Object -- Boekje           (1987)   
Programma Nederlandse Christelijke Vrouwenbond 1987 - 1988 Wieringerwerf.
papier;  15 / 21 cm; 
 

12. Object: 01140  
Dorpen. Leefbaarheid in kleine kernen.
Documentair Object           (december 1988)    [Gewest Kop van Noord-Holland]
Project Leefbaarheid in kleine kernen, een zaak van regionaal belang. Beleidsnota, die als aanzet moet dienen voor een regionaal ondersteuningsbeleid voor de vele dorpen, buurtschappen en gehuchten in de Kop van Noord-Holland.
210 x 290 mm.; 
 

13. Object: 01188  
Verenigingen. Vrouwen.
Documentair Object -- Boekje           (1986)   
Katholiek Vrouwengilde jaarprogramma 1986 - 1987. Afdeling Wieringermeer.
papier;  15 / 21 cm.; 
 

14. Object: 01336  
Boerderijen
Documentair Object -- Boek           (1989)    [Metz, A]
"Boerderij-/woningbouw en uitgifte door de directie van de Wieringermeer.
1931-1942" per drie maanden / per half jaar.

karton. papier;  21,5 / 30 cm.; 
 

15. Object: 01340  
Dijken
Documentair Object -- Documenten           (31-12-1990)   
De Wierdijk - Hollands Noorderkwartier in 1350 - Droogmakerijen in Noord-Holland.
papier;  
 

16. Object: 01462  
IJsselmeerpolders Algemeen
Documentair Object -- Brochure           (06-12-1988)    [Directie Flevoland]
Directie Flevoland Brochure. 6 december 1988.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

17. Object: 01497  
Verenigingen. Vrouwen.
Documentair Object -- Programma           (1986)   
"Ned. Bond van Plattelandsvrouwen.
Jaarprogramma: 1986- 1987."

papier;  15 / 21 cm.; 
 

18. Object: 01498  
Verenigingen. Vrouwen.
Documentair Object -- Programma           (1989)   
"Ned. Bond van Plattelandsvrouwen.
Jaarprogramma: 1989 - 1990."

papier;  15 / 21 cm.; 
 

19. Object: 01499  
Verenigingen. Vrouwen.
Documentair Object -- Programma           (1990)   
"Ned. Bond van Plattelandsvrouwen.
Jaarprogramma: 1990 - 1991."

papier;  15 / 21 cm.; 
 

20. Object: 01542  
Scholen Openbaar
Documentair Object -- Lied           (1989)   
Openingslied "De Peppel" Basisschool te Middenmeer, maart 1989
papier;  21 / 30 cm.; 
 

21. Object: 01664  
Wereldoorlog. Tweede Algemeen.
Documentair Object -- Blad           (1985)   
"Trouw 45 - 85. Oorlog in het klein.
Uitg.: Trouw / Kwartet b.v. 1985."

papier;  21 / 28 cm.; 
 

22. Object: 01735  
Veehouderij. Rundveefokvereniging.
Documentair Object -- Verslag           (1985-1986)   
Veehouderij Belangen Lutjewinkel Wieringerwaard. Verslag over het dienstjaar 1985 - 1986.
papier;  17 / 24 cm.; 
 

23. Object: 02052  
IJsselmeerpolders Algemeen.
Documentair Object -- Boekje, 133 blz.           (1985)    [Directie van de Wieringermeer.]
"Van zee tot land". Onderzoekingen en ervaringen inzake de stikstofbemesting in de IJsselmeerpolders.
Uitg.: Tjeenk Willink 1985. Nr. 26.

papier;  16 / 25 cm.; 
 

24. Object: 02242  
Verenigingen. Gymnastiek.
Documentair Object -- Notulen           (1950 - 1992)   
"Notulen en verslagen "Terpturners" en C.S.V.W. afd. Gymnastiek 1950 t/m 1992.
6 notulenboeken."

karton, papier;  16,5 / 20 cm.; 
 

25. Object: 02355  
Kerken Gereformeerd Wieringerwerf
Documentair Object -- Boekje           (13-06-1987)   
Gereformeerde Kerk te Wieringerwerf. 50 jaar.
Liturgie Jubileumdienst 13 juni 1987.
Liturgie Gezinsdienst 14 juni 1987.

papier;  17 / 22 cm.; 
 

26. Object: 02429  
IJsselmeerpolders Algemeen
Documentair Object -- Boek, 176 blz.           (1986)    [Heinemeyer, prof. Dr W.F. & Heeren, prof. Dr.H.J. & Saal, prof. Dr. C.D. & Tiesinga, Drs. G.H.L.]
"1936-1986 50 jaar actief achter de Afsluitdijk". Jubileumbundel ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders. 2x
Deze publikatie verschijnt als deel 50 in de serie publikaties van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders.

karton, papier;  16 / 25 cm.; 
 

27. Object: 02521  
Scholen Voortgezet Onderwijs
Documentair Object -- plak/fotoboek           (1988)   
Plak / fotoboek 1988 - 1990 van de Gemeentelijke huishoudschool; L.T.S. te Wieringerwerf.
Karton, papier;  24 / 33 cm.; 
 

28. Object: 02573  
Scholen Voortgezet Onderwijs
Documentair Object -- plak/fotoboek           (1990)   
Plak / fotoboek 1990 - 1995 van de gemeentelijke huishoudschool ; L.T.S. te Wieringerwerf.
Karton, papier;  23 / 33 cm.; 
 

29. Object: 02582  
Wereldoorlog Tweede Algemeen
Documentair Object -- Blad, 39 blz.           (16-03-1985)    [Vrij Nederland]
"De Onderduikers".
Uitg.: Vrij Nederland. 16 maart 1985

papier;  21 / 28,5 cm.; 
 

30. Object: 02670  
Kerken Rooms Katholiek
Documentair Object -- boekje, 12 blz.           (1990)    [Pastoraatsgroep]
De Pastoraatsgroep in de Wieringermeer.
Info: De pastoraatsgroep in het algemeen.
De pastoraatsgroep in de Wieringermeer.
Taken en functies.

papier;  15 / 21 cm.; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 6 pagina's, met elk (max.) 30 objecten:

1   2   3   4   5   6       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 13 april 2022