Wieringermeer Geschiedenis

Homepage WM Collectie Objecten WM Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1965-1970     

Aantal gevonden objecten : 118   (uit: 4710)

Getoond wordt object : 31 t/m 60


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 objecten:

Begin        Vorige      1   2   3   4       Volgende       Eind

Klik op object voor vergroting en meer informatie

31. Object: 02085  
Woningbouwvereniging.
Documentair Object -- Huurcontract, enz.           (1965)   
St. Bouwbureau "De Wieringermeer" huurcontract en huurkaart en bewijs van aandeel Woningbouwver. "Middenmeer" t.n.v.
J. van der Mey,, Poststraat 15 Middenmeer.

papier;  22 / 14,5 cm.; 
 

32. Object: 02242  
Verenigingen. Gymnastiek.
Documentair Object -- Notulen           (1950 - 1992)   
"Notulen en verslagen "Terpturners" en C.S.V.W. afd. Gymnastiek 1950 t/m 1992.
6 notulenboeken."

karton, papier;  16,5 / 20 cm.; 
 

33. Object: 02334  
Wieringerwerf.
Documentair Object -- Plattegrond           (1970)   
Plattegrond Wieringerwerf met huisnummering - 1970.
papier;  60 / 109 cm.; 
 

34. Object: 02422  
Wereldoorlog Tweede Verzet.
Documentair Object -- Verslag           (1970)    [Wognum, W.J.]
Herinneringen aan het verzet gedurende de jaren 1940 - 1945. opgeschreven door
W.J. Wognum, burgemeester van Schagen. April 1970.

papier;  21 / 30 cm.; 
 

35. Object: 02458  
Zuiderzeewerken 1940 -
Documentair Object -- Boekje, 29 blz.           (1967)    [Ministerie van Verkeer en Waterstaat]
"The Zuyder Zee Works.
Fifty years of toil deseribed in five minutes. 1967."

papier;  22 / 15 cm.; 
 

36. Object: 02479  
Verenigingen Oranje
Documentair Object -- Programma           (30-04-1966)    [Oranjevereniging Wieringerwerf]
Oranjevereniging Wieringerwerf : Programma en aanwijzingen voor de kinderspelen
op 30 april 1966.

papier;  22 / 33,5 cm.; 
 

37. Object: 02563  
Bedrijfsvoorlichting.
Documentair Object -- Statuten           (1966)    [Vereniging Bedrijfsvoorlichting.]
Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer.
papier;  15 / 21 cm.; 
 

38. Object: 02572  
Monument
Documentair Object           (17-04-1970)   
Dijkgatmonument. Inventarisatie formulier.
papier;  A-4; 
 

39. Object: 02590  
Zuiderzeewerken 1940 - .....
Documentair Object -- Catalogus, 24 blz.           (1968)    [Mastenbroek van, J.H.]
Epos der Zuiderzeewerken. Schilderijen, Aquarellen en Tekeningen van J.H. van Mastenbroek.
beschrijvende catalogus van de tentoonstelling, te houden van 19 maart tot 1 november 1968 in het Rijksmuseum "Zuiderzeemuseum" te Enkhuizen.

papier;  14 / 21,5 cm.; 
 

40. Object: 02621  
Bevolkingsonderzoek
Documentair Object           (1931 - 1974)   
Statistieken van o.a. leeftijdsopbouw, indeling naar godsdienst, gezinssamenstelling en mutaties in de Gemeente Wieringermeer. 1931 - 1974.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

41. Object: 02628  
Landbouwmechanisatie
Documentair Object -- Kaart           (19-04-1966)   
Motorrijtuigenbelastingkaart - kosteloos - voor tractor t.n.v. L. Haverkamp, Middenmeer.
papier;  20,5 / 10,5 cm.; 
 

42. Object: 02630  
Inundatie
Documentair Object           (1970)    [Scheepers, Annette]
De Inundatie, door de ogen van een kind.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

43. Object: 02801  
Verenigingen Toneel
Documentair Object           (1970)   
Toneelvereniging "Lely". Valstrik voor een man alleen. Regie: Eise Kits. 1970.
papier;  11 / 27 cm.; 
 

44. Object: 02802  
Verenigingen Vrouwen N.B.v.P.
Documentair Object           (21-02-1969)   
"In Beweging" show Revue door de afdelingen Wieringermeer van de Holl. Mij. van Landbouw, Alg. Bond van plattelandsvrouwen en de Plattelands Jongeren. 21 februari 1969
papier;  21 / 28 cm.; 
 

45. Object: 02803  
Zeskamp N.C.R.V.
Documentair Object -- Documentatie           (1969)   
Presentatie - samenstelling ploegen, doorlooprepetitie en programma van de Zeskamp-show.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

46. Object: 02804  
Verenigingen Vrouwen N.B.v.P.
Documentair Object           (24-02-1967)   
Gezamenlijke feestavond N.B.v.P.; Holl. Mij. van Landbouw en Plattelandsjongeren.
Programma. 24 februari 1967.

papier;  21 / 30 cm.; 
 

47. Object: 02865  
Bloembollenteelt
Documentair Object -- archiefstukken           (28-04-1969)    [Bloembollencultuur Wieringermeer]
Huishoudelijk reglement van de afdeling Wieringermeer der Koninklijke Algemeene Vereniging voor Bloembollencultuur. 28 april 1969.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

48. Object: 02937  
Verenigingen Paardensport
Documentair Object -- Boekje           (1970)   
"Geeft - Acht". Orgaan van de Wieringermeerruiters.
8e jaargang no. 1. januari - februari 1970.

papier;  17 / 21,5 cm.; 
 

49. Object: 03098  
Verenigingen Oranje
Documentair Object -- Programma           (30-04-1970)   
Programma Koninginnedag en Bevrijdingsdag 1970 Wieringermeer.
papier;  22 / 35,5 cm.; 
 

50. Object: 03210  
IJsselmeerpolders Algemeen
Documentair Object -- Studie, 16 blz.           (1968)    [Genootschap Flevo]
Genootschap "Flevo". Studie inzake De Provinciale indeling van de IJsselmeerpolders. Amsterdam. 1968.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

51. Object: 03220  
Waterschap
Documentair Object -- Document           (1965)    [Jong de, ing.J.T.]
Ontstaan en functie van de Amstelmeerboezem. April 1965
papier;  21 / 30 cm.; 
 

52. Object: 03230  
Familieberichten
Documentair Object           (1968)   
Overlijdensberichten 1968.
papier;  
 

53. Object: 03243  
Kreileroord
Documentair Object -- Archief           (1963 - 1998)   
Archief van de Stichting Dorpsbelangen. Kreileroord 1963 t/m 1998.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

54. Object: 03316  
Zuiderzeewerken 1940 - ...
Documentair Object -- Boekje, 60 blz.           (1969)    [Jansma, Mr. K.]
Vijftig jaar droogmaking Zuiderzee. De geschiedenis der wet tot afsluiting en droogmaking der Zuiderzee. Mr. K. Jansma. Uitg.: Ceres, 1969.
karton, papier;  22 / 22,5 cm.; 
 

55. Object: 03322  
IJsselmeerpolders Flevoland
Documentair Object -- Boek , 123 blz.           (1969)    [Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders]
"Atlas voor Flevoland". 3e jaargang 1969. Samenstelling en uitvoering Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.
papier;  32 / 22 cm.; 
 

56. Object: 03334  
IJsselmeerpolders Algemeen
Documentair Object -- Proefschrift, 248 blz.           (1969)    [Haeck, Jacobus]
Colonization of the mole ( Talpa Europaea L.) in the IJsselmeerpolders.
Proefschrift.

papier;  16 / 23,5 cm.; 
 

57. Object: 03348  
Klimaat
Documentair Object -- Schrift           (1968)    [Feitsma, J.]
Neerslag gemeten door J. Feitsma, Alkmaarseweg 18 Middenmeer.
1968 - 1987 - 2001.

karton, papier;  21 / 15 cm.; 
 

58. Object: 03370  
Landbouwonderwijs
Documentair Object -- Diploma           (03-06-1966)   
Lascursus voor landbouwers ( booglassen). Diploma, t.n.v. Berend Pieter v.d. Zwaag te Wieringerwerf
papier;  20,5 / 29,5 cm.; 
 

59. Object: 03419  
Landbouworganisaties Holl. Mi.j van Landbouw.
Documentair Object -- Agenda           (1965)   
Agenda Hollandsche Maatschappij van Landbouw. 1965.
Bestuur, afdeling Wieringermeer, blz. 15.

papier, plastic.;  10 / 14,5 cm.; 
 

60. Object: 03422  
Pacht
Documentair Object -- Boek, 366 blz.           (1969)    [Dinter van, Mr.G.J.]
Pachtwet,Wet van 23 januari 1958, Stb. 37 houdende nieuwe regeling van de pacht met aantekeningen, aan de gewisselde stukken en beraadslagingen ontleend, jurisprudentie en enige uitvoeringsbesluiten, alsmede een alfabetisch register, bewerkt door Mr. G.J. van Dinter. Derde druk. Nederlandse Staatswetten, Editie Schuurman & Jordens 123.
papier;  8 / 19 cm.; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 objecten:

Begin        Vorige      1   2   3   4       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 13 april 2022