Wieringermeer Geschiedenis

Homepage WM Collectie Objecten WM Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1960-1965     

Aantal gevonden objecten : 125   (uit: 4641)

Getoond wordt object : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 5 pagina's, met elk (max.) 30 objecten:

1   2   3   4   5       Volgende       Eind

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Object: 00290  
Bedrijfsvoorlichting jaarverslag 1962
Documentair Object -- Boekje, 155 blz.           (11-1962)   
21e jaarverslag en verslag der proefvelden.1962 en 1961!
papier;  16 / 23,5 cm.; 
 

2. Object: 00291  
Bedrijfsvoorlichting jaarverslag 1963
Documentair Object           (11-1963)   
Jaarverslagen
A-4; 
 

3. Object: 00292  
Bedrijfsvoorlichting jaarverslag 1964
Documentair Object           (11-1964)   
Jaarverslagen
A-4; 
 

4. Object: 00293  
Bedrijfsvoorlichting jaarverslag 1965
Documentair Object           (11-1965)   
Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer. 1965
A-4; 
 

5. Object: 00475  
Verenigingen. Voetbal.
Documentair Object -- Gids           (1951-1991)   
"40 jaar v.v. D.W.O.W. 1951 - 1991.
Jubileumgids juni 1991."

papier;  21 / 30 cm.; 
 

6. Object: 00592  
Coöperaties - landbouw. Z.W.M. 25 jaar 1938-1963
Documentair Object           (31-12-1963)   
"Z.W.M. 25 jaar. 1938-1963
Coöperatieve zaaizaad- en pootgoedtelersvereniging "Wieringermeer" G.A."

Papier;  20 x 14 x 0.4 cm.; 
 

7. Object: 00789  
Verenigingen. Muziek.
Documentair Object -- Programma           (09-03-1963)   
"Programma van "Nieuw Leven" accordeonvereniging 1953 - 1963
9 maart 1963."

papier;  18,5 / 8,5 cm.; 
 

8. Object: 00864  
Rijksdienst IJsselmeerpolders.
Documentair Object -- Verslag           (1961)    [Directie Wieringermeer]
"Tweemaandelijksverslag, September - Oktober 1961
No. 243, Rapporten en mededelingen.
Uitg.: Dir. Wieringermeer ( IJsselmeerpolders)"

papier;  21 / 29 cm.; 
 

9. Object: 00882  
IJsselmeerpolders Flevoland.
Documentair Object -- Plattegrond           (04-08-1965)    [Rijksdienst voor IJsselmeerpolders]
Plattegrond Oostelijk Flevoland met uitgegeven bedrijven.
papier;  72,5 / 58 cm.; 
 

10. Object: 01015  
Schoolboeken.
Documentair Object -- Atlas, 24 blz.           (1960)    [Prop, G. en Beek ter, B.J.]
"Atlas van Nederland, de West en Nederlands Nieuw-Guinea, Voor het voortgezet onderwijs.
G. Prop en B.J. ter Beek.
Uitg.:W. J. Thieme - 1960"

karton, papier;  20 / 26 cm.; 
 

11. Object: 01134  
Delta werken
Documentair Object           (februari 1962)   
Driemaandelijks bericht. Delta werken:A: De werken van het Deltaplan; B: De werken langs de Westerschelde, de kust van Zeewsch-Vlaanderen en Walcheren; D: De werken tot indijking van de Lauwerszee.
 

12. Object: 01174  
Verenigingen. Toneel.
Documentair Object -- Uitnodiging           (22-12-1960)   
"De Rederijkerskamer "Tonegido".
Uitnodiging blijspel "Mrs. Dot" 22 dec. 1960."

papier;  16 / 10,5 cm.; 
 

13. Object: 01177  
Verenigingen. Operette.
Documentair Object           (23-02-1960)   
"Kunst- en filmavond op Dinsdag 23 februari 1960 van de Nederlandsche Blindenbond m.m.v. Operettevereniging "Thalia". Programma."
papier;  24,5 / 16 cm.; 
 

14. Object: 01243  
Scholen Voortgezet Onderwijs
Documentair Object -- plak/fotoboek           (1965)    [Bruin, I.]
Plak / fotoboek van de gemeentelijke Huishoudschool te Wieringerwerf. Jaren 1965 - 1967.
papier;  25 / 32 cm.; 
 

15. Object: 01284  
Veehouderij. Rundveefokvereniging.
Documentair Object -- Jaarverslag           (1961 - 1962)   
Rundveefokvereniging "Wieringermeer".
Jaarverslag over het boekjaar 1961 - 1962.

papier;  17 / 21,5 cm.; 
 

16. Object: 01285  
Veehouderij. Rundveefokvereniging.
Documentair Object -- Jaarverslag           (1962 - 1963)   
Rundveefokvereniging "Wieringermeer".
jaarverslag over het boekjaar 1962 - 1963.

papier;  17 / 21,5 cm.; 
 

17. Object: 01286  
Veehouderij. Rundveefokvereniging.
Documentair Object -- Jaarverslag           (1963 - 1964)   
Rundveefokvereniging "Wieringermeer".
jaarverslag over het boekjaar 1963 - 1964.

papier;  17 / 21,5 cm.; 
 

18. Object: 01460  
IJsselmeerpolders Algemeen.
Documentair Object -- Gegevens           (1961)    [Lindenbergh, A.J.]
"Gegevens over de inpolderingswerken in het IJsselmeer verzameld door
A.J. Lindenbergh - april 1961."

papier;  21 / 30 cm.; 
 

19. Object: 01513  
Zuiderzeewerken 1940 -
Documentair Object -- Boekje, 31 blz.           (1961)   
De Zuiderzeewerken in hun ontwikkeling.
1. Algemeen overzicht door ir.F.J.B.G. Geers
2. Sociaal-Economische ontwikkeling sinds de Wieringermeer door drs. A.J. Venstra
3. Een structuurplan voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders door ir. L. Wijers
Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning te 's-Gravenhage.

papier;  20,5 / 28,5 cm.; 
 

20. Object: 01528  
Waterschap Heemraadschap "de Wieringermeer".
Documentair Object           (1965)   
Omschrijving monsterpunten en situatiekaart. Februari 1965.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

21. Object: 01746  
Landbouw
Documentair Object -- boekje, 52 blz.           (1964)    [ILR]
Jaarverslag 1964. Publikatie no. 87 - juli 1965. Uitgave van het instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie - Wageningen.
papier;  17 / 24,5 cm.; 
 

22. Object: 01824  
IJsselmeerpolders. Flevoland.
Documentair Object -- Kaart           (1964)   
"Kaart Oostelijk Flevoland".
Kaart en register van namen der pachters en bedrijven in eigen beheer. 1964.

papier;  16,5 / 13 cm.; 
 

23. Object: 01830  
Verenigingen. Gymnastiek.
Documentair Object -- Notulenboek           (1956 - 1971)   
"Chr. Sportvereniging te Slootdorp
- notulenboek 18 mei 1956 - 18 nov. 1971."

karton, papier;  21 / 33 cm.; 
 

24. Object: 01895  
Landaanwinning.
Documentair Object -- Boekje, 67 blz.           (31-12-1965)   
"Zeespiegelbeweging en bodemdaling.
Voordrachten Alg. Verg. Ned. Ver. Voor landaanwinning.
Uitg.: Ceres - Meppel. 1965."

papier;  15 / 22 cm.; 
 

25. Object: 01929  
IJsselmeerpolders Algemeen.
Documentair Object -- Rapport           (1964)    [Feitsma, Ir. K.S. & Smits, Ir. H.]
Flevo Berichten. A No. 48. Over de verharding van kavelpaden. Door Ir. K.S. Feitsma & Ir. H. Smits.
papier;  21 / 29 cm.; 
 

26. Object: 01973  
Veehouderij.
Documentair Object -- Verslag           (1962)   
Vleeskeuringsdienst kring Barsingerhorn. Verslag 1962.
papier;  21 / 33 cm.; 
 

27. Object: 01976  
Gemeente.
Documentair Object           (1963)    [Gemeente Wieringermeer]
Gemeente Wieringermeer. Raadsstukken.
juni - december 1963. In drie mappen.

papier;  A-4; 
 

28. Object: 02047  
Woningbouwvereniging.
Documentair Object -- Vergunning enz.           (09-11-1964)   
St. "Centraal Woningbeheer Wieringermeer" en Woningbouwver. "Middenmeer" met o.a. vestigingsvergunning, huurovereenkomsten, t.n.v. A.L. Karman, Middenmeer.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

29. Object: 02051  
IJsselmeerpolders Algemeen
Documentair Object -- Boekje, 110 blz.           (1962)    [Smits, Ir. H & Zuur, Prof. Dr. Ir. A.J. & Schreven van, Dr. Ir. D.A. & Bosma, Ir. W.A.]
"Van zee tot land". De fysische, chemise en microbiologische rijping der gronden in de IJsselmeerpolders. Ir. H. Smits e.a.
Uitg.: Tjeenk Willink 1962. Nr. 32.

papier;  16 / 25 cm.; 
 

30. Object: 02060  
IJsselmeerpolders. Flevoland.
Documentair Object -- Boekje, 160 blz.           (1963)    [Stuvel, A.J.]
"Oostelijk Flevoland". H.J. Stuvel.
Uitg.: Rijksdienst IJsselmeerpolders, 1963.

papier;  17,5 / 12 cm.; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 5 pagina's, met elk (max.) 30 objecten:

1   2   3   4   5       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 13 juli 2021