Wieringermeer Geschiedenis

Homepage WM Collectie Objecten WM Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1940-1945     

Aantal gevonden objecten : 196   (uit: 4641)

Getoond wordt object : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 7 pagina's, met elk (max.) 30 objecten:

1   2   3   4   5   6   7       Volgende       Eind

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Object: 00047  
Verenigingen Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
Documentair Object           (1940)   
Bewijs van een renteloos aandeel groot TIEN GULDEN.
Uitgegeven door departement tot het Nut van 't Algemeen Afdeling Wieringermeer.
Maart 1940.

papier;  13,5 / 17 cm.; 
 

2. Object: 00331  
Bedrijfsvoorlichting
Documentair Object -- Verslag           (12-12-1941)    [Directie van de Wieringermeer]
"Verslag van de Enquete oogstjaar 1941.
Vereniging Bedrijfsvoorlichting Wieringermeer. 2x"

papier;  A-4; 
 

3. Object: 00354  
Wereldoorlog. Tweede Bevrijding.
Documentair Object -- Artikel           (06-05-1945)   
"Vrij. Nederland, Nieuws Bulletin.
Zondag 6 mei 1945."

papier;  21 / 33 cm.; 
 

4. Object: 00371  
Zuiderzee.
Documentair Object -- Boek, 239 blz.           (1943)    [Thomas, F.]
"Wijkend water". Het oude land in den greep van het nieuwe.
Fred Thomas. Uitg.: D.A. Daamen - 1943

karton. papier;  15,5 / 21 cm.; 
 

5. Object: 00385  
Wereldoorlog Tweede. Wieringermeer.
Documentair Object -- Verslag           (1944)   
Verslag van de noodlanding van een Amerikaanse bommenwerper op kavel H 43 Tussenweg, Middenmeer. Fam. Iwema. 6 november 1944. Engels.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

6. Object: 00392  
Romans.
Documentair Object -- Boek, 437 blz.           (1942)    [Hartog de, Jan]
"Hollands Glorie - roman van de zeesleepvaart. Jan de Hartog.
Uitg.: Elsevier 1942."

karton, papier;  15,5 / 22,5 cm.; 
 

7. Object: 00466  
Zuiderzeewerken 1940 -
Documentair Object -- Boekje, 27 blz.           (1943)    [Kamp, A.F.]
"De stand der Zuiderzeewerken".
A.F. Kamp. Overdruk uit "De Gids" 1943. 2x.

papier;  14,5 / 22 cm.; 
 

8. Object: 00569  
Wereldoorlog. Tweede Wieringermeer.
Documentair Object -- Verslag           (10-12-1942)   
"Verslag van de beschieting met boordwapenen van schepen dor vliegtuigen op 7 december 1942 bij de "Hoornsche brug"."
papier;  30 / 21 cm.; 
 

9. Object: 00639  
Wereldoorlog Tweede. Wieringermeer.
Documentair Object -- Verslag           (1945)    [Jong de, Cor]
Verslag van Cor de Jong, zomer 1945, handgeschreven en 2 krantenfoto's van het Joods werkdorp.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

10. Object: 00641  
Wederopbouw.
Documentair Object -- Verslag, 101 blz.           (1945 - 1946)   
Dienst Wederopbouw Wieringermeer. Verslag van de werkzaamheden over de periode 1945 - 1946 met bijlagen. 3x.
karton, papier;  15,5 / 24 cm.; 
 

11. Object: 00657  
Waterschap Heemraadschap "De Wieringermeer".
Documentair Object -- Boekje,           (1941)    [Heemraadschap Wieringermeer]
Reglement van bestuur voor het Heemraadschap de Wieringermeer met alphabetische klapper - 1941.
karton, papier;  16,5 / 25 cm.; 
 

12. Object: 00666  
Toneel.
Documentair Object -- Toneelstuk           (1945)   
"Toneelstuk "Toen het koolzaad bloeide " spelende tussen 15 april 1945 en 5 mei 1945."
papier;  21 / 30 cm.; 
 

13. Object: 00743  
Verkeer.
Documentair Object -- Wegenreglement, 86 blz.           (1943)   
"Wegenreglement en wegenverordeningen voor Noord-Holland.
December 1943."

papier;  10 / 14,5 cm.; 
 

14. Object: 00865  
Wederopbouw.
Documentair Object -- Notulen           (1945)   
Notulen van de Commissie Wederopbouw Wieringermeer van 15 juni 1945 t/m 22 dec. 1947.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

15. Object: 00867  
Wederopbouw.
Documentair Object -- Notulen           (1945)   
"Raad van Advies Wederopbouw Wieringermeer.
Agenda's en notulen 20 dec. 1945 - 30 dec. 1947."

papier;  21 / 30 cm.; 
 

16. Object: 00869  
Wederopbouw.
Documentair Object -- Dorpenplan           (1945)   
"Advies Wederopbouw Wieringermeerdorpen met het 4 en 5 dorpenplan en het gewijzigde 4 dorpenplan.
Ir. W.A.C. Herman de Groot. 1945 - 1947."

papier;  
 

17. Object: 00870  
Wederopbouw.
Documentair Object -- Notulen           (1945)   
"Centrale Commissie voor de Wieringermeer.
Notulen van vergaderingen en verslagen van zout- en peiltochten.
Mei 1945 t/m 1946."

papier;  21 / 34 cm.; 
 

18. Object: 00871  
Wederopbouw.
Documentair Object -- Verslagen           (1945)   
"Advies Commissie landbouwherstel Noord-Holland te Alkmaar.
Verslagen vergaderingen 13 november 1945 t/m 9 juli 1946."

papier;  21 / 30 cm.; 
 

19. Object: 00872  
Waterschap Heemraadschap "De Wieringermeer".
Documentair Object -- Overdrachten           (1943)    [Heemraadschap]
Heemraadschap: Overdracht werken augustus 1943 t.a.v. Ir. Ovinge.
papier;  30 / 21 cm.; 
 

20. Object: 00874  
Wieringerwerf
Documentair Object -- Schetsontwerp           (1944)   
Schetsontwerp uitbreidingsplan Wieringerwerf en onderdeelen plan.
blad 3: uitbreidingsplan in onderdelen: Wieringerwerf. 1944.

papier;  137 / 90 cm.; 
 

21. Object: 00906  
Wederopbouw.
Documentair Object -- Tekening           (26-11-1945)   
"Uithangbord van gebouw Dienst Wederopbouw get. 26-11-1945.
5512."

papier;  
 

22. Object: 00918  
Wederopbouw.
Documentair Object -- Tekening           (1945)   
"Puinonteigening en puinruiming. 5510
Overzicht werkzaamheden 1945."

papier;  
 

23. Object: 00919  
Wederopbouw.
Documentair Object -- Tekening           (1945)   
Bouwtekening houten kantoor no. 6635 Omstreeks 1945.
papier;  
 

24. Object: 00933  
Arbeiderswoningen
Documentair Object -- Tekeningen           (11-11-1945)    [Dienst wederopbouw Wieringermeer]
"Bouwtekeningen arbeiderswoningen in Slootdorp, Middenmeer en Wieringerwerf en buiten de dorpen.
No. 1 t/m 24"

Papier;  60 / 42,5 cm.; 
 

25. Object: 00967  
Wereldoorlog Tweede. Wieringermeer.
Documentair Object -- Zakje           (1944)   
Afvoer burgerbevolking. Papieren zakje voor huissleutels i.v.m. evacuatie voor de groepsleider Wierts. Met wijkindeling: wijk 111, groep 10, Kwelweg. 1944.
papier;  07 / 21 cm.; 
 

26. Object: 00976  
Waterschap Heemraadschap "De Wieringermeer".
Documentair Object -- Overeenkomst           (30-11-1943)   
"Aanstelling en arbeidsovereenkomsten van kantonnier Jochem Lanting
1938 t/m 1943."

papier;  21 / 30 cm.; 
 

27. Object: 00986  
Verenigingen. Toneel.
Documentair Object -- Toegangsbewijs           (16-10-1942)   
"Selskip "It Nije Lan" Wieringermar.
Bewies fen tagong. 16-10-1942."

papier;  18 / 14 cm.; 
 

28. Object: 00997  
Zuiderzee-Albums.
Documentair Object -- Albums. 79 blz.           (1929 - 1940)    [Departement van Waterstaat & Directie der Zuiderzeewerken]
"De Afsluiting en Gedeeltelijke Droogmaking van de Zuiderzee".
Uitg.: N.V. Handelsdrukkerij Holdert.
Album I : 1 Juni 1929. 2x.
Album 1e vervolg ( II) : 1 Mei 1930. 2x.
Album III : 1 Mei 1931. 2x.
Album IV : 1 Mei 1932. 2x.
Album V : December 1932. 2x.
Album VI : September 1934. 2x.
Album VII: September 1936.
Album VIII: Juli 1937.
Album IX: ( Kaft kapot geknipt)
Album X: November 1939.
Album XI: November 1940.

papier;  32,5 / 24,5 cm.; 
 

29. Object: 01074  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Artikelen           (1919 - 1951)    [Thierry, Ir. J.W.]
Voorzieningen in de belangen van de scheepvaart en afwatering van de landen gelegen rondom de Wieringermeer. Ir. J.W. Thierry 1919-1951.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

30. Object: 01165  
Wereldoorlog. Tweede Bevrijding.
Documentair Object -- Artikel           (06-05-1945)   
"De Nieuwsbode, Dagblad voor Nederland.
Zondag 6 mei 1945."Zusterorgaan van "de Onderduiker".

papier;  19 / 27,5 cm.; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 7 pagina's, met elk (max.) 30 objecten:

1   2   3   4   5   6   7       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 9 juni 2021