Wieringermeer Geschiedenis

Homepage WM Collectie Objecten WM Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1925-1930     

Aantal gevonden objecten : 48   (uit: 4641)

Getoond wordt object : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 objecten:

1   2       Volgende       Eind

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Object: 00400  
Zuiderzeewerken 1930 - 1940
Documentair Object -- Boekje, 24 blz.           (1930)    [Directie Zuiderzeewerken]
"Der Abschluss und die Trockenlegung eines Teiles der Zuidersee".
Uitg.: N.V. Handelsdrukkerij Holdert.
Ausgabe 1930

papier;  14,5 / 23 cm.; 
 

2. Object: 00710  
Zuiderzee-Albums.
Documentair Object -- Boek, 55 blz.           (01-06-1929)    [Departement van Waterstaat & Directie der Zuiderzeewerken.]
"De Afsluiting en Gedeeltelijke Droogmaking van de Zuiderzee.
Uitg.: N.V. Handelsdrukkerij Holdert.
Album I t/m V: 1929 - 1932. Ingebonden ."

karton, papier;  34 / 25 cm.; 
 

3. Object: 00997  
Zuiderzee-Albums.
Documentair Object -- Albums. 79 blz.           (1929 - 1940)    [Departement van Waterstaat & Directie der Zuiderzeewerken]
"De Afsluiting en Gedeeltelijke Droogmaking van de Zuiderzee".
Uitg.: N.V. Handelsdrukkerij Holdert.
Album I : 1 Juni 1929. 2x.
Album 1e vervolg ( II) : 1 Mei 1930. 2x.
Album III : 1 Mei 1931. 2x.
Album IV : 1 Mei 1932. 2x.
Album V : December 1932. 2x.
Album VI : September 1934. 2x.
Album VII: September 1936.
Album VIII: Juli 1937.
Album IX: ( Kaft kapot geknipt)
Album X: November 1939.
Album XI: November 1940.

papier;  32,5 / 24,5 cm.; 
 

4. Object: 01070  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Verslag, 345 blz.           (1926)   
Verslag Staatscommissie Zuiderzee 1918 - 1926. Verslag van het onderzoek naar de te verwachten hogere waterstanden. September 1926
karton, papier;  22 / 34 cm; 
 

5. Object: 01074  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Artikelen           (1919 - 1951)    [Thierry, Ir. J.W.]
Voorzieningen in de belangen van de scheepvaart en afwatering van de landen gelegen rondom de Wieringermeer. Ir. J.W. Thierry 1919-1951.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

6. Object: 01334  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Verslagen           (1927 - 1936)   
Indijking en droogmaking van de Wieringermeer door de Dienst der Zuiderzeewerken: 1927 - 1936. Collectie Metz.
karton, papier;  21,5 / 30 cm.; 
 

7. Object: 01363  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Verslagen           (1918 - 1933)    [Lorentz H.A. en Thysse J.H.]
De Zuiderzeewet in de Tweede Kamer. Verslagen van plannen, o.a. van Prof. Dr. H.A. Lorentz en J.H. Thysse. 2 mappen.
papier;  24 / 35 cm.; 
 

8. Object: 01378  
Zuiderzeewerken 1930 - 1940
Documentair Object -- Boekje, 14 blz.           (1930)   
"De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee.
Uitg.: Alg. Landsdrukkerij. 1930. 2x."

papier;  16 / 22,5 cm.; 
 

9. Object: 01379  
Zuiderzeewerken 1930 - 1940
Documentair Object -- Boekje, 14 blz.           (1930)   
"De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee.
Uitg.: Alg. Landsdrukkerij . 1930."

papier;  16 / 22,5 cm.; 
 

10. Object: 01385  
Zuiderzee
Documentair Object -- boek, 94 blz.           (1928)    [Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting]
Het toekomstig landschap der Zuiderzeepolders. In opdracht van het Nederlandsch instituut voor volkshuisvesting en stedenbouw uitgegeven door de N.V. Scheltema & Holkema's boekhandel en uitgevers maatschappij. Amsterdam.
papier;  23 / 31 cm.; 
 

11. Object: 01424  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Verslagen           (1919 - 1930)   
Afsluiting van het Amsteldiep met bijkomende werken door de Dienst der Zuiderzeewerken 1919 - 1930. Collectie P. Otten.
karton, papier;  21,5 / 30 cm.; 
 

12. Object: 01425  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Verslagen           (1927 - 1936)   
Indijking en droogmaking van de Wieringermeer door de Dienst der Zuiderzeewerken: 1927 - 1936. Collectie P. Otten.
karton, papier;  21,5 / 30 cm.; 
 

13. Object: 01681  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Rapporten, 230 blz.           (1929)    [Personeel dienst der Zuiderzeewerken.]
"Rapporten en mededeelingen betreffend de Zuiderzeewerken. No. 2.
De uitvoering der Zuiderzeewerken in het tienjarig tijdvak 1919 - 1929." Samengesteld door het personeel van den dienst der Zuiderzeewerken.

karton, papier;  17 / 23,5 cm.; 
 

14. Object: 01836  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Verslag 229 blz.           (24-03-1930)   
Verslag der commissie inzake het bestudeeren van de uitgifte der Zuiderzeegronden - 1930.
papier;  17 / 24 cm.; 
 

15. Object: 02117  
Zuiderzeewerken 1930 - 1940
Documentair Object -- Blad           (1930)   
"De Ingenieur" 21 Februari 1930.
In werking stellen gemalen Wieringermeer, 18 juli 1930. De verkaveling van de Wieringermeer en 20 Mei 1932 Afsluiting Zuiderzee en werken Wieringermeer.

papier;  20,5 / 29 cm.; 
 

16. Object: 02406  
Arbeiderswoningen
Documentair Object -- Bestek           (23-06-1930)    [Rentambt Wieringermeer]
Bestek no. 1; Bouw 5 dubbele barakken te Haukus
papier;  21 / 32 cm.; 
 

17. Object: 02753  
Zuiderzee
Documentair Object -- Artikel           (1930)   
Openluchtspel naar aanleiding van het feit dat Enkhuizen zal ophouden Visschershaven te zijn. Enkhuizen 1930
papier;  19 / 29,5 cm.; 
 

18. Object: 03219  
Watersnoodramp 1916 - 1953
Documentair Object -- Boekje, 20 blz.           (1925)    [Gallé, P.H.]
Voor Honderd Jaren, 3, 4, 5 februari 1825 door Gallé.
Overgedrukt uit Het Algemeen Handelsblad Avondblad 3, 4 en 5 februari 1925.
aangeboden door de Zuiderzee-Vereeniging.

papier;  16 / 24 cm.; 
 

19. Object: 03255  
Woningbouw
Documentair Object -- Tijdschrift           (1930)   
Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw. Orgaan van het Nederlandsch instituut voor volkshuisvesting en stedebouw en van den Nationalen woningraad.
11e jaargang juli 1930.

papier;  25 / 31,5 cm.; 
 

20. Object: 03270  
V.V.V. Wieringermeer
Documentair Object -- Folder           (1930)    [V.V.V. Medemblik]
Bezoekt Medemblik en de Zuiderzeewerken.
Uitgegeven door de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer te Medemblik

papier;  16 / 24,5 cm.; 
 

21. Object: 03277  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Boekje, 48 blz.           (1926)    [Hoofdbestuur de Vereeniging "Nederland in den Vreemde".]
De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. Uitgegeven door de Vereeniging "Nederland in den vreemde".1926.
Mede i.v.m. herhaaldelijk uit het buitenland tot ons gekomen verzoeken is in verschillende moderne talen een kort, zakelijk en bevattelijk overzicht te doen verschijnen van de geschiedenis, het doel en den tegenwoordigen stand van de thans in uitvoering zijnde Zuiderzeewerken.

papier;  15,5 / 24 cm.; 
 

22. Object: 03278  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Boekje, 62 blz.           (1927)    [Friso, Th.J.C.]
De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee. Van Toekomstbeeld tot Werkelijkheid; bewerkt naar officieele regeerings-rapporten en met toelichtend kaartje, door Th.J.C. Friso.
Een nationaal vraagstuk van den allereersten rang, dat daarom de sympathie verdient van ieder Nederlander, die belang stelt in de economische en landbouwkundige ontwikkeling van zijn land. 1927.

papier;  15 / 23 cm.; 
 

23. Object: 03289  
Zuiderzeewerken 1930 - 1940
Documentair Object -- Boekje, 48 blz.           (1930)    [Wickevoort Crommelin van, H.S.M.]
Nederlands Ooorlog tegen de zee door H.S.M. van Wickevoort Crommelin. 1930. Uitgave van de vereeniging "Nederland in den Vreemde".
papier;  16 / 24,5 cm.; 
 

24. Object: 03311  
Zuiderzee
Documentair Object -- Artikel, 35 blz.           (1930)    [Ven van der, D.J.]
"Heemschut, volkskunst en de drooglegging der Zuiderzee" door D.J. van der Ven ( met afbeeldingen naar film-foto's vam W.P. Schefer).
Uitgevers en drukkersmaatschappij van F. van Rossen - Amsterdam 1930.

papier;  24 / 32 cm.; 
 

25. Object: 03323  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Voordrachten, 56 blz.           (03-05-1927)    [Thijsse, ir. J.Th. en Blocq van Kuffeler de. ir. V.I.P.]
De verwachtingen omtrent de waterbeweging bij de afsluiting van de Zuiderzee op grond van het verslag der Staatscommissie-Lorentz en van de verrichte modelmetingen door het lid ir. J.Th.Thijsse, eerstaanwezend ingenieur bij de Zuiderzeewerken.
Het plan voor den afsluitdijk van de Zuiderzee door het lid ir. V.I.P. De Blocq van Kuffeler.
Voordrachten, gehouden op de 71ste vergadering van de afdeeling voor Bouw- en Waterbouwkunde van het Kon. Instituut van Ingenieurs, op 3 mei 1927, te 's-Gravenhage.

papier;  15,7 / 24 cm.; 
 

26. Object: 03327  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Boekje, 31 blz.           (1929)   
Het Zuiderzee-vraagstuk. Overdruk uit "Maatschappij-Belangen".
Centrale commissie voor bezuiniging der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel.

papier;  13,5 / 20,5 cm.; 
 

27. Object: 03344  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Artikelen           (14-06-1927)   
Excursie naar de Zuiderzeewerken. het plan Dr. Lely. - Doel van het werk. De vooruitzichten.
2 krantenartikelen uit de Nieuwe Courant en Het vaderland. 14 Juni 1927.

papier;  47 / 58 cm.; 
 

28. Object: 03361  
Zuiderzeewerken 1930 - 1940
Documentair Object -- Kaarten           (1930)   
Bestelkaarten voor Boekwerken over de Zuiderzeewerken. ong. 1930.
papier;  
 

29. Object: 03363  
Zuiderzeewerken 1930 - 1940
Documentair Object -- Artikel           (1930)    [Alma, Ir. J.F.M.]
De Zuiderzeewerken. Een groot en belangwekkend werk. De belangstelling overwaard door Ir. J.F.M. Alma.
Artikel uit "De Kampioen" 1930 / 1931.

papier;  18 / 26 cm.; 
 

30. Object: 03375  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Artikelen           (1928)   
Artikelen uit verschillende tijdschriften, o.a. Katholieke Illustratie, Wereld Kroniek en Fen Fryske Groun. 1928 - 1929.
papier;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 objecten:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 17 maart 2021