Wieringermeer Geschiedenis

Homepage WM Collectie Objecten WM Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1920-1925     

Aantal gevonden objecten : 21   (uit: 4641)


Uitgebreid zoeken

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Object: 01074  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Artikelen           (1919 - 1951)    [Thierry, Ir. J.W.]
Voorzieningen in de belangen van de scheepvaart en afwatering van de landen gelegen rondom de Wieringermeer. Ir. J.W. Thierry 1919-1951.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

2. Object: 01084  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Handelingen, 557 blz.           (1920)    [Zuiderzee-Vereeniging]
Handelingen en bijlagen van de beide kamers der Staten-Generaal betreffende het ontwerp van wet tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee - benevens De tekst dier wet en van de wet tot instelling van een fonds ten behoeve van de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. Uitgegeven door de Zuiderzee-Vereeniging in 1920.
papier;  16,5 / 24,5 cm.; 
 

3. Object: 01346  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Verslag, 246 blz.           (1924)    [Ministerie van Waterstaat]
"Verslag der Commissie tot het instellen van een hernieuwd onderzoek naar de baten, welke van de afsluiting en droogmaking der Zuiderzee mogen worden verwacht. 1924."
papier;  21,5 / 33,5 cm.; 
 

4. Object: 01363  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Verslagen           (1918 - 1933)    [Lorentz H.A. en Thysse J.H.]
De Zuiderzeewet in de Tweede Kamer. Verslagen van plannen, o.a. van Prof. Dr. H.A. Lorentz en J.H. Thysse. 2 mappen.
papier;  24 / 35 cm.; 
 

5. Object: 01390  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Rapporten           (1920)   
"Beteugeling Amsteldiep. Weekrapporten no. 1 t/m 20.
14 juni - 30 oktober 1920 en gegevens Sleepboten, Zuigers en Baggermolens."

papier;  20 / 33 cm.; 
 

6. Object: 01424  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Verslagen           (1919 - 1930)   
Afsluiting van het Amsteldiep met bijkomende werken door de Dienst der Zuiderzeewerken 1919 - 1930. Collectie P. Otten.
karton, papier;  21,5 / 30 cm.; 
 

7. Object: 02448  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Verslag, 22 blz.           (12-01-1921)    [Zuiderzee-Vereeniging]
De droogmaking der Zuiderzee en de renteberekening. 1921.
papier;  16 / 24 cm.; 
 

8. Object: 03163  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Maandblad, 20 blz.           (1921)   
"Flevo", maandblad gewijd aan de droogmaking der Zuiderzee. No. 1 Januari 1921.
papier;  25,5 / 32 cm.; 
 

9. Object: 03164  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Maandblad, 40 blz.           (1921)   
"Flevo", maandblad gewijd aan de droogmaking der Zuiderzee. No. 2; Februari 1921.
papier;  24,5 / 32 cm.; 
 

10. Object: 03219  
Watersnoodramp 1916 - 1953
Documentair Object -- Boekje, 20 blz.           (1925)    [Gallé, P.H.]
Voor Honderd Jaren, 3, 4, 5 februari 1825 door Gallé.
Overgedrukt uit Het Algemeen Handelsblad Avondblad 3, 4 en 5 februari 1925.
aangeboden door de Zuiderzee-Vereeniging.

papier;  16 / 24 cm.; 
 

11. Object: 03268  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Maandblad           (1921 - 1922)   
Band met tijdschriften: FLEVO. Maandblad, gewijd aan de droogmaking der Zuiderzee.
Maart 1921 t/m Juni 1922.

papier;  24,5 / 32 cm.; 
 

12. Object: 03287  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Rapporten, 192 blz.           (1923)    [Wal van der, Ir. L.T.]
Rapporten en mededeelingen betreffende de Zuiderzeewerken. No. 1.
Inhoud: geschiedenis van de plannen tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, met chronologische lijst van geschriften tot en met het jaar 1922, samengesteld door de eerstaanwezend ingenieur Ir. L.T. van der Wal. Uitgegeven door het Ministerie van Waterstaat. 1923.

papier;  16 / 24 cm.; 
 

13. Object: 03324  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Beraadslagingen, 132 blz.           (1923)    [Wortman, ir.H. & Blocq van Kuffeler de, ir. V.J.P.]
De technische voorbereiding van de afsluiting en droogmaking der Zuiderzee. Beraadslagingen, in de vergaderingen van 17 Maart 1023 en 12 Mei 1923, over de voordrachten, gehouden in de vergadering van de Afdeeling voor Bouw- en Waterbouwkunde van 11 December 1922, door de leden ir. H.Wortman en ir. V.J.P. de Blocq van Kuffeler.
papier;  16 / 24 cm.; 
 

14. Object: 03325  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Voordrachten, 30 blz.           (11-12-1922)    [Wortman, ir. H.]
De technische voorbereiding van de afsluiting en droogmaking der Zuiderzee. Voordrachten, gehouden in de vergadering van de Afdeeling voor Bouw- en Waterbouwkunde van 11 December 1922 te 's-Gravenhage.
1. De algemeene stand der voorbereiding door het lid ir. H. Wortman. ( met afbeeldingen).

papier;  15,5 / 23,5 cm.; 
 

15. Object: 03326  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Voordrachten, 51 blz.           (11-12-1922)    [Blocq van Kuffeler de, ir. V.J.P.]
De technische voorbereiding van de afsluiting en droogmaking der zuiderzee. Voordrachten gehouden in de vergadering van de Afdeeling voor Bouw- en Waterbouwkunde van 11 December 1922 te 's-Gravenhage.
II Voorbereiding der afsluitwerken door het lid ir. V.J.P. de Blocq van Kuffeler ( Met afbeeldingen en een plaat).

papier;  17 / 26 cm.; 
 

16. Object: 03831  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Boekje, 24 blz.           (1921)    [Beekman, dr. A.A.]
"Een buitenkansje"! Voor 4,75 millioen gulden 's jaars gedurende 35 jaar volgens Mr. Dr. A. van Gijn een nieuwe, groote vruchtbare provincie! door Dr. A.A. Beekman. 1921.
papier;  16 / 24,5 cm.; 
 

17. Object: 03832  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Boekje, 10 blz.           (1924)    [Vijverberg, Ir. C.P.]
Een Zuiderzee-prijsvraag door Ir. C.P. Vijverberg. Overdruk uit het oct.-nummer van het Haagsch Maandblad. 1924.
papier;  15,5 / 24 cm.; 
 

18. Object: 03833  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Drukwerk           (18-03-1922)   
De Zuiderzee-werken. De mogelijkheid eener Wieringermeerpolder.
Overgedrukt uit "De Haagsche Post" van 18 Maart 1922.

papier;  16 / 24,5 cm.; 
 

19. Object: 03835  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Boekje, 39 blz.           (1921)    [Draisma de Vries, A.]
De Wadden Polders. Naschrift. Naar aanleiding van de beoordeeling ervan door Ir.J.C. Ramaer, in "De Ingenieur" van 24 september 1921. (No. 39).
papier;  16 / 25 cm.; 
 

20. Object: 03837  
Zuiderzeewerken 1918 -1930
Documentair Object -- Boekje, 76 blz.           (1920)    [Mansholt, D.R.]
Het wetsontwerp op de afsluiting en indijking der Zuiderzee. Eenige kritische beschouwingen door D.R. Mansholt.
papier;  16 / 23 cm.; 
 

21. Object: 04697  
Wereldoorlog Tweede Distributie
Documentair Object -- Familieboekje           (11-03-1925)    [Gemeente Haarlemmermeer]
Familieboekje van Johannes van Wijk. Voltrekking van het huwelijk met Antje Neeltje Petronella Hazekamp op 11 maart 1925 in de gemeente Haarlemmermeer.
karton, papier;  12,5 / 21 cm.; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 30 mei 2018