Wieringermeer Geschiedenis

Homepage WM Collectie Objecten WM Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1915-1920     

Aantal gevonden objecten : 26   (uit: 4641)


Uitgebreid zoeken

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Object: 00770  
Watersnoodramp 1916 - 1953.
Documentair Object -- Boek, 50 blz.           (19-02-1916)    [Veen, Egbert A.]
"De overstrooming in Noord-Holland en elders. Januari 1916 - Egbert A. Veen.
Uitg.: Smit & Co, Zaandam."

papier;  15,5 / 24 cm.; 
 

2. Object: 01074  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Artikelen           (1919 - 1951)    [Thierry, Ir. J.W.]
Voorzieningen in de belangen van de scheepvaart en afwatering van de landen gelegen rondom de Wieringermeer. Ir. J.W. Thierry 1919-1951.
papier;  21 / 30 cm.; 
 

3. Object: 01084  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Handelingen, 557 blz.           (1920)    [Zuiderzee-Vereeniging]
Handelingen en bijlagen van de beide kamers der Staten-Generaal betreffende het ontwerp van wet tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee - benevens De tekst dier wet en van de wet tot instelling van een fonds ten behoeve van de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. Uitgegeven door de Zuiderzee-Vereeniging in 1920.
papier;  16,5 / 24,5 cm.; 
 

4. Object: 01092  
Watersnoodramp 1916 - 1953
Documentair Object -- Boekje, 54 blz.           (1917)    [Gallé, P.H.]
Stormvloeden langs de Noordzee- en de Zuiderzeekusten. Uitgegeven door de Zuiderzee-Vereeniging.
papier;  16,5 / 25 cm.; 
 

5. Object: 01133  
Zuiderzeewerken 1900 - 1918
Documentair Object -- Boekje, 156 blz.           (1917)    [Zuiderzee-Vereeniging]
De Afsluiting en Droogmaking der Zuiderzee ( deel 1) en Weerlegging van bezwaren ( deel II). 1917.Uitgegeven door de Zuiderzee-Vereeniging in 1917.
papier;  16 / 24,5 cm.; 
 

6. Object: 01293  
Zuiderzeewerken 1900-1918
Documentair Object -- Weekblad           (1916)   
"De Ingenieur". 31e jaargang 1916 - no. 15.Orgaan van het Koninklijk instituut van ingenieurs - van de Vereeniging van Delftsche ingenieurs. Weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare Werken en Nijverheid.
blz. 270 Afdeeling voor bouw- en waterbouwkunde. De uitkomsten der onderzoekingen in verband met eventueele droogmaking van de Wieringermeer.

papier;  27 / 35 cm.; 
 

7. Object: 01294  
Zuiderzeewerken 1900 - 1918
Documentair Object -- Weekblad           (1916)   
"De Ingenieur". 31e jaargang, 1916 - no. 39.Orgaan van het Kon. instituut van Ingenieurs - van de vereeniging van Delftsche Ingenieurs. Weekblad gewijd aan de techniek en de economie van Openbare Werken en Nijverheid.
papier;  27 / 35 cm.; 
 

8. Object: 01363  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Verslagen           (1918 - 1933)    [Lorentz H.A. en Thysse J.H.]
De Zuiderzeewet in de Tweede Kamer. Verslagen van plannen, o.a. van Prof. Dr. H.A. Lorentz en J.H. Thysse. 2 mappen.
papier;  24 / 35 cm.; 
 

9. Object: 01390  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Rapporten           (1920)   
"Beteugeling Amsteldiep. Weekrapporten no. 1 t/m 20.
14 juni - 30 oktober 1920 en gegevens Sleepboten, Zuigers en Baggermolens."

papier;  20 / 33 cm.; 
 

10. Object: 01424  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Verslagen           (1919 - 1930)   
Afsluiting van het Amsteldiep met bijkomende werken door de Dienst der Zuiderzeewerken 1919 - 1930. Collectie P. Otten.
karton, papier;  21,5 / 30 cm.; 
 

11. Object: 01762  
Watersnoodramp 1916 - 1953.
Documentair Object -- Boekje, 94 blz.           (1916)    [Staal van der, M.]
"Januari - vloed 1916. M. van der Staal.
Uitg.: Drukkerij Libertas - Rotterdam."

papier;  16 / 22 cm.; 
 

12. Object: 02018  
Tuinbouw.
Documentair Object -- Boekje, 64 blz.           (1918)   
"Catalogus en prijscourant voor tuinbouw, werktuigen en gereedschappen:
Blass en Groenewegen. De Bilt. 1918."

papier;  13 / 19 cm.; 
 

13. Object: 02333  
Zuiderzeewerken 1900 - 1918
Documentair Object -- Artikel           (31-01-1916)   
De afsluiting van de Zuiderzee. Artikel uit Panorama van 31 januari 1916.
papier;  39 / 29,5 cm.; 
 

14. Object: 02420  
Zuiderzeewerken 1900 - 1918
Documentair Object -- Weekblad           (1918)    [Hamel van, Prof. Mr. J.A. enz.]
"De Drooglegging der Zuiderzee". Extra nummer van De Amsterdammer, weekblad voor Nederland.Onder redactie van Prof. Mr. J.A. van Hamel; Prof. Dr. H. Brugmans; Mr. E.S. Orobio de Castro Jr. ; Dr. Fred. van Eeden en H. Salomonson. 2x.
papier;  25 / 37 cm.; 
 

15. Object: 02445  
Watersnoodramp 1916 - 1953
Documentair Object -- Boekje, 126 blz.           (13-01-1916)    [Zuiderzee - vereniging]
De Watervloed van 13 - 14 januari 1916.
Uitgegeven door de Zuiderzee vereniging. 2x.

papier;  16,5 / 24 cm.; 
 

16. Object: 02446  
Watersnoodramp 1916 - 1953
Documentair Object -- Boekje, 26 blz.           (04-04-1917)    [Visser, M.F.]
De overstrooming van Januari 1916 in hare gevolgen op het dijksbeheer.
Voordracht, gehouden door M.F. Visser, landbouwkundige M.O. Amsterdam, voor de Vereeniging tot Ontwikkeling van den Landbouw in Hollands Noorderkwartier, op Woensdag 4 April 1917 te Spanbroek.

papier;  14,5 / 23 cm.; 
 

17. Object: 02490  
Zuiderzeewerken 1900 - 1918
Documentair Object -- Staatsblad, 538 blz.           (1918)   
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1918. No. 451. Besluit tot instelling van den Zuiderzeeraad. 16 juli 1918.
karton, papier;  14 / 21 cm.; 
 

18. Object: 03072  
Zuiderzeewerken 1918 - 1930
Documentair Object -- Artikel           (07-08-1919)   
Artikel in de telegraaf van 7 augustus 1919 over de Zuiderzeewerken.
papier;  
 

19. Object: 03112  
Watersnoodramp 1916 - 1953
Documentair Object -- Boekje, 54 blz.           (1917)    [Gallé, P.H.]
Stormvloeden langs de Noordzee- en de Zuiderzeekusten door P.H. Gallé. Uitgegeven door de Zuiderzee-Vereeniging 1917.
papier;  16,5 / 25 cm.; 
 

20. Object: 03113  
Zuiderzeewerken 1900 - 1918
Documentair Object -- Boek, 156 blz.           (1917)    [Zuiderzee-Vereeniging]
De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee, Deel I.
Weerlegging van bezwaren, deel II. Uitgegeven door de Zuiderzee-Vereeniging. Leiden 1917.

papier;  16 / 24 cm.; 
 

21. Object: 03260  
Watersnoodramp 1916 - 1953
Documentair Object -- Boekje, 54 blz.           (1917)    [Gallé, P.H.]
Stormvloeden langs de Noordzee en de Zuiderzeekusten door P.H. Gallé. Uitgegeven door de Zuiderzee-Vereeniging.1917.
papier;  16,5 / 25 cm.; 
 

22. Object: 03837  
Zuiderzeewerken 1918 -1930
Documentair Object -- Boekje, 76 blz.           (1920)    [Mansholt, D.R.]
Het wetsontwerp op de afsluiting en indijking der Zuiderzee. Eenige kritische beschouwingen door D.R. Mansholt.
papier;  16 / 23 cm.; 
 

23. Object: 03914  
Zuiderzeewerken 1900 - 1914
Documentair Object -- Boekje, 54 blz.           (1917)    [Gallé, P.H.]
Stormvloede langs de Noordzee- en de Zuiderzeekusten door P.H. Gallé. Uitgegeven door de Zuiderzee-Vereeniging. Leiden 1917.
karton. papier;  16,5 / 25 cm.; 
 

24. Object: 04926  
Verenigingen Mij tot Nut van 't Algemeen
Documentair Object -- Programma           (1918)    [Nut Wieringermeer]
Nut Wieringermeer. Jaarprogramma 2018-2019.
papier;  15 / 21 cm.; 
 

25. Object: 05360  
Noord-Holland
Documentair Object -- boekje, 96 blz.           (1916)    [Staal van der, M.]
Boek: Januari-vloed 1916. Uitgegeven ten voordeele van het watersnood-comité.
1916 Drukkerij Libertas - Rotterdam.

Karton, papier;  16 / 22 cm.; 
 

26. Object: 05380  
Wederopbouw
Documentair Object -- Blad           (02-02-1918)    [De Nieuwe Schager]
Artikel: het leven in arbeiderskampen (1) uit het blad: "De Nieuwe Schager".
Concentratie van werkers noodzakelijk voor de wederopbouw. Ontevredenheid over nieuwe verlof-regeling moet er uit!.

papier;  39 / 53 cm.; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 10 januari 2022