Wieringermeer Geschiedenis

Homepage WM Collectie Objecten WM Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1905-1910     

Aantal gevonden objecten : 8   (uit: 4641)


Uitgebreid zoeken

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Object: 00042  
Zuiderzee.
Documentair Object -- Boekje, 23 blz.           (11-11-1905)    [Dekhuyzen, Dr. M.C.]
"De Zuiderzee. Expeditie". Dr. M.C. Dekhuyzen.
Voordracht gehouden in de vergadering van zaterdag 11 november 1905 van het genootschap ter bevordering der natuur-, genees- en heelkunde, te Amsterdam.

papier;  16 / 24,5 cm.; 
 

2. Object: 01086  
Zuiderzeewerken 1900 - 1918.
Documentair Object -- Boekje, 20 blz.           (11-02-1909)    [Kraus, prof.Dr.J.]
"Het wetsontwerp voor den aanleg van een gedeelte van de afsluiting der Zuiderzee en indijking en droogmaking van de Wieringermeer".
Prof. Dr. J. Kraus - 1909.

papier;  16 / 24,5 cm.; 
 

3. Object: 01127  
Zuiderzeewerken 1900 - 1918.
Documentair Object -- Rapporten, 163 blz.           (1905)   
"Verzameling van rapporten: deel 1: De Zuiderzee-visscherij. rapport eener commissie tot onderzoek;
deel 2: Rapporten aan Z.E. den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid met nota van beantwoording der Zuiderzee- - 1905."

papier;  16,5 / 25 cm.; 
 

4. Object: 01128  
Zuiderzeewerken 1900 - 1918.
Documentair Object -- Rapporten, 69 blz.           (1906)    [Zuiderzee-vereniging]
Verzameling van rapporten uitgegeven door de Zuiderzee-vereeniging: deel 3: Rapport van de Nederlandsche Heide-Maatschappij over de Zoetwatervisscherij in het toekomstige IJselmeer en in de wateren der droog te leggen polders. 1906.
papier;  16,5 / 24,5 cm.; 
 

5. Object: 01129  
Zuiderzeewerken 1900 - 1918.
Documentair Object -- Boekje, 88 blz.           (1908)    [Zuiderzee-Vereeniging]
De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee in de beide Kamers der Statengeneraal deel II . 1908 deel 2
papier;  16,5 / 25 cm.; 
 

6. Object: 03368  
Zuiderzeewerken 1900 - 1918
Documentair Object -- Ontwerp           (1907)   
Ontwerpen voor verkaveling van Zuiderzee-Polders, met o.a. Droogmaking Wieringermeer
( regeeringsontwerp 1907).

papier;  50 / 32,5 cm.; 
 

7. Object: 04209  
Landbouw
Documentair Object -- Boekje, LXIII blz.           (1908)    [Roes, H.W.]
Bemesting veldvruchten,- groente- en ooftteelt op Zandgrond door H.W. Roes, adviseur van den Boerenbond te Deurne.
papier;  13 / 19 cm.; 
 

8. Object: 05402  
Personen
Documentair Object -- getuigschrift           (30-03-1907)   
Getuigschrift van de wintercursus in landbouwkunde uitgereikt aan Jacob Iwema.
Grijpskerk 30-03-1907.

papier;  23,5 / 18 cm.; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 9 februari 2022