Wieringermeer Geschiedenis

Homepage WM Collectie Objecten WM Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1890-1895     

Aantal gevonden objecten : 12   (uit: 4641)


Uitgebreid zoeken

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Object: 01073  
Zuiderzeewerken tot 1900.
Documentair Object -- Boek           (1892)   
"Verslag der Staatscommissie tot het instellen van een onderzoek omtrent eene afsluiting en eene droogmaking van de Zuiderzee". 1892.
karton, papier;  23 / 30 cm.; 
 

2. Object: 02271  
Zuiderzeewerken tot 1900.
Documentair Object -- Bijlagen           (1890)   
"Onderzoek o.a. betreffende verschillende profielen voor het kanaal Kolhorn - Medemblik bij het plan der Staatscommissie, ong. 1890."
papier;  20 / 33 cm.; 
 

3. Object: 02443  
Zuiderzeewerken tot 1900.
Documentair Object -- Rapport, 64 blz.           (1892)    [Telders, Prof. J.W.]
"De Zuiderzee. Hare afsluiting en drooglegging". Beschouwingen der Zuiderzee-vereeniging met groote kaart, benevens De rede van prof. J.W. Telders.
Volksuitgave der Zuiderzee - vereeniging. 1892.
Prof. J.W. Telders - 1892.

papier;  15 / 23,5 cm.; 
 

4. Object: 02444  
Zuiderzeewerken tot 1900.
Documentair Object -- Verslag           (1894)   
"Uittreksel uit het Verslag der Staatscommissie tot het instellen van een onderzoek omtrent eene afsluiting en eene droogmaking van de Zuiderzee". Met kaart.1894, 2x.
papier;  19,5 / 26,5 cm.; 
 

5. Object: 02759  
Zuiderzeewerken tot 1900
Documentair Object -- Verslagen           (1892)    [Houwink, Dr. A.]
Verslagen en notulen van de Staatscommissie voor de Zuiderzee. 1892 - 1894. Dr. A. Houwink.
papier;  23 / 30 cm.; 
 

6. Object: 03109  
Zuiderzeewerken tot 1900
Documentair Object -- Beschouwingen           (1894)    [Staatscommissie voor de Zuiderzee]
Staatscommissie voor de Zuiderzee afd.II. Algemeene beschouwingen, rapport van de financiële subcommissie, standpunt waarop de afdeeling zich plaatst.
papier;  22,5 / 29 cm.; 
 

7. Object: 03110  
Zuiderzeewerken tot 1900
Documentair Object -- Rapport, 121 blz.           (1893)    [Staatscommissie voor de Zuiderzee]
Rapport der Gemengde Subcommissie uit de Afdeelingen I,II,III der Staatscommissie voor de Zuiderzee.Verslag van het verhandelde in de eerste Vergadering der, door de Afdeelingen I, II en III der Staatscommissie voor de Zuiderzee benoemde Subcommissie, gehouden 6 Januari 1893 te Amsterdam.
karton, papier;  21 / 28 cm.; 
 

8. Object: 03159  
Zuiderzeewerken tot 1900
Documentair Object -- Onderzoek           (1890)    [Hoek, P.P.C.]
De Afsluiting Noord-Holland - Wieringen - Friesland en de droogmaking van het gedeelte der Zuiderzee binnen die afsluiting.
A. De Afsluiting. 5. De constructie en de kosten van den afsluitdijk, de sluizen en de bijkomende werken. 6. De voor- en nadeelen der afsluiting buiten verband met de droogmaking. Met 3 platen.

papier;  21 / 34 cm.; 
 

9. Object: 03161  
Zuiderzeewerken tot 1900
Documentair Object -- Onderzoek           (1891)    [Lely, C.]
Onderzoek omtrent de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerzee. De afsluiting Noord-Holland - Wieringen - Friesland en de droogmaking van het gedeelte der Zuiderzee binnen die afsluiting.
B. De Droogmaking.1. Geologische toestand en algemeen plan van indijking: 2 t/m 5 Schetsontwerpen; 6, Tijd van uitvoering en kosten. C. Lely - 1891.

papier;  21 / 34 cm.; 
 

10. Object: 03162  
Zuiderzeewerken tot 1900
Documentair Object -- Onderzoek           (1891)    [Lely, C.]
Onderzoek omtrent de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerzee. Vergelijking van verschillende ontwerpen tot Afsluiting en Droogmaking van de Zuiderzee. met 1 plaat.
papier;  21 / 34 cm.; 
 

11. Object: 03272  
Zuiderzeewerken tot 1900
Documentair Object -- Kaart           (1892)   
Kaart 1892. Gewijzigd ontwerp tot Afsluiting der Zuiderzee over Wieringen met inpoldering binnen die afsluiting. Behoort bij het verslag der staatscommissie, ingesteld bij koninklijk besluit van 8 september 1892. de secretarissen: W.K. Behrens & L. Verschoor.
papier;  84 / 120 cm.; 
 

12. Object: 12337  
Zuiderzeewerken
Tekening -- Tekening in lijst           (1892)    [Steendrtuk Gebr. J & H. v. Langenhuysen, Den Haag]
Tekening van de vijf tracÚs voor verbinding Wieringen met Friese kust, A tot E.
Papier , glas, hout;  H = 32cm, B = 39ch; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 19 februari 2020